Na posljednjoj sjednici OV Novo Sarajevo (28.06.2018.) razmatran je Prijedlog odluke o dodjeli  i prodaji stanova privatiziranih firmi kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo. Vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija tražila je izmjene u Prijedlogu ove odluke koje se tiču kriterija za...
Na posljednjoj sjednici OV Novo Sarajevo usvojena je odluka o povećanju iznosa paušala vijećnika i naknada u komisijama. Istom odlukom se predviđa i povećanje primanja zamjenika predsjedavajuće OV-a, i uvodi se nova kategorija plaćanja za učešće u sjednicama kolegija. Iako...
Moje ime je Vildana Bešlija. Rođena sam i odrasla u Goraždu. Završila sam Osnovnu školu Nikola Tesla, a nakon nje srednju elektrotehničku. Voljela sam matematiku i fiziku, a dobila sam u to vrijeme cijenjene nagrade za učenje „Ognjen Prica“...
Na inicijativu vijećnika Naše stranke Vedrana Jovančića, Općina Novo Sarajevo donijela je Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje. Akt koji su predložile općinske službe sadržavao je nekoliko diskriminatornih odredbi, koje su ispravljene amandmanima vijećnice Naše stranke...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija, uputila je prije šest mjeseci inicijativu, kojom je tražila da se Općina više angažuje u osposobljavanju veoma atraktivnog lokaliteta Huma. Ovo mjesto potencijalno može biti veoma interesatno i po pitanju razvoja...
Danas će se na prvoj hitnoj sjednici u Općinskom vijeću Novo Sarajevo raspravljati o jedinoj tački dnevnog reda - Prijedlog odluke o utvrđivanju, mjesta, vremena i organa za izbor članova savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo. Na...
Prema Izvještaju o srednjoročnoj evaluaciji Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Novo Sarajevo za period 2014 – 2017 godine mnogo planiranog nije izvršeno, ali ni započeto. Vedran Jovančić, vijećnik Naše stranke u Općini Novo Sarajevo, to komentira kao dokaz SDA populizma: “Sve...
Nakon što su stanovnici stambeno-poslovnog objekta Loris u općini Novo Sarajevo iskazali protest zbog uništavanja zelenih površina i stabala u procesu rekonstrukcije ulice Topal Osman-paše, s radovima koji su im onemogućavali bilo kakav komfor je prekinuto. Put koji je nelegalno...
Dobar dan. Moje ime je Alma Šuman. Rođena sam u Sarajevu, odrasla na Grbavici, gdje sam išla i u osnovnu školu. To su bila neka mirnija i sigurnija vremena na Grbavici, povodom kojih se više ljutim što moj sin...
Građanski opozicioni blok u Općinskom vijeću Novo Sarajevo na sljedećoj sjednici Vijeća tražit će raspisivanje referenduma građana o imenu sportske dvorane u Novom Sarajevu. Iz ovog bloka koji čine SDP BiH, Demokratska fronta, Naša Stranka i Građanski savez, saopšteno...