Izbori za savjete mjesnih zajednica u općini Novo Sarajevo održani su 22. aprila. Na njima nije ispoljena građanska, već volja stranaka u vlasti i to diskriminatornim metodama. Robert Pleše, vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu, kaže da je došlo do...
Na inicijativu vijećnika Naše stranke Vedrana Jovančića, Općina Novo Sarajevo donijela je Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje. Akt koji su predložile općinske službe sadržavao je nekoliko diskriminatornih odredbi, koje su ispravljene amandmanima vijećnice Naše stranke...
Danas će se na prvoj hitnoj sjednici u Općinskom vijeću Novo Sarajevo raspravljati o jedinoj tački dnevnog reda - Prijedlog odluke o utvrđivanju, mjesta, vremena i organa za izbor članova savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo. Na...
Vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo Vildana Bešlija na današnjoj sjednici Općinskog vijeća istupila je u vezi s tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Izvještaj o radu JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo. Izvještaj je trebala podnijeti Skupština preduzeća, a...
Na jučerašnjoj sjednici OV Novo Sarajevo odbijena je inicijativa da se raspiše referendum o preimenovanju Sportske dvorane „Novo Sarajevo“ u Sportska dvorana „Goran Čengić“. Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke, kaže: „Sve što smo željeli je da građani kažu svoj stav...
Građanski opozicioni blok u Općinskom vijeću Novo Sarajevo na sljedećoj sjednici Vijeća tražit će raspisivanje referenduma građana o imenu sportske dvorane u Novom Sarajevu. Iz ovog bloka koji čine SDP BiH, Demokratska fronta, Naša Stranka i Građanski savez, saopšteno...
Na posljednjoj - julskoj sjednici nije usvojen Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2016.godinu Strategija integrisanog razvoja Općine obuhvata period 2014. - 2023.godine, koja predstavlja ključni dokument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim...
Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Barbara Peleš-Stroil je zatražila odgovore nadležnih službi u vezi izgradnje stambeno-poslovnog objekta na parceli izmedju ulica Paromlinska-Alojza Benca-Butmirska. „Prema važećem Regulacionom planu Centar Novo Sarajevo predviđena je izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta P+3...
Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća postavio je pitanje da li je dobijeno odobrenje i  odabran ponuđač za izvođenje radova na rekonstrukciji ceste i slivnika u ulici Ćamila Sijarića 53-57, "Problem je nastao nakon...
Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Robert Pleše uputio je na posljednjoj sjednici vijećničko pitanje o načinu izdavanja dozvola za izgradnju i postavljanje baznih stanica kao i WI-FI krovnih i uličnih predajnika na lokacijama u MZ Kovačići. "Pitao sam da li su...