Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za reorganizaciju poslovnice CIPS-a Novi Grad, a tu inicijativu nadležne općinske službe dužne su proslijediti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacije i MUP-u KS. "Radi...
Na prošloj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke, pokrenuo je inicijativu za subvencioniranje produženog boravka za socijalno-ekonomski ugrožene kategorije. "Inicijativa se odnosi na djecu sa poteškoćama u razvoju, djeca RVI-a i sve ostale grupe s područja...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz dobila je odgovor na inicijativu da se na raskrsnici u ulici Džemala Bijedića u Nedžarićima postavi zvučna signalizacija. "Prema informacijama Treće policijske uprave za 2016. godinu glavna raskrsnica u ulici Džemala Bijedića...
Vijećnica Naše stranke Enisa Spahić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu podnijela je nekoliko inicijativa za poboljšanje uslova u ulici Branislava Nušića, predloživši da se postave sferna ogledala, asfaltira jedan krak ove ulice, kao i da se...
Sinoć je u Velikoj sali Općinskog vijeća na zboru članstva izabrano novo rukovodstvo Naše stranke Novi Grad: nova predsjednica Općinskog odbora je  Sandra Zaimović, potpredsjednica je Ediba Čutuna, a potpredsjednik Damir Dinarević. „Uz zahvale Odboru na ukazanom povjerenju, poručujem članstvu,...
Vijećnik Naše stranke u Novom Gradu Vernes Ćosić, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, podnio je inicijativu za sanaciju polomljenih ploča na Trgu Sabora bosanskog na Dobrinji. "Polomljene ploče na ovom trgu na Dobrinji stvaraju velike probleme stanovnicima okolnih zgrada. Od...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Enisa Spahić reagirala je povodom nalaza Ureda za reviziju institucija FBiH u kojima su dati ozbiljne zamjerke na rad načelnika Općine Novi Grad Semira Efendića (SDA) i općinskih službi. „Ured za reviziju izdao je...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Enisa Spahić podnijela je inicijativu da se uvede rasvjeta u ulici Dobrinjske bolnice, na prijedlog člana Naše stranke Kenana Delalića. "Na pješačkim stazama u ovoj ulici u parku između zgrada ne postoji ni jedan...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu vijećnik Naše stranke Vernes Ćosić podnio je, u saradnji sa članom NS Novi Grad Kenanom Delalićem, inicijativu da se sanira i zabrani parkiranje i promet u dijelu šetališta na Bulevaru branilaca...
  Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo Enisa Spahić zatražila je od općinskih službi hitnu sanaciju oštećenih betonskih ploča u ulici Trg solidarnosti na broju 25. “Već nekoliko godina popucale betonske ploče otežavaju kretanje starijim osobama, osobama sa...