U Americi je u martu prošle godine stupio na snagu zakon kojim se do 2022. predviđa potrošnja 22 miliona dolara za nabavku GPS uređaja u svrhu starateljske pratnje djece iz autističnog spektra. U BiH, nažalost, nismo baš naviknuti na primjenu...
Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad na dnevnom redu našla se tačka o proširenju djelatnosti Javnog preduzeća Lokom. Izmjena Statuta predviđa dodatne tri djelatnosti: Održavanje puteva, usluge izdavanja smještaja i uzgoj riba i drugih mekušaca. Time se Lokom i...
Povodom informacije koju je prošle sedmice objavilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo da je u MUP-ovoj akciji “Zadruga” uhapšen i direktor javnog preduzeća “Lokom” Ramiz Duraković, šef Kluba vijećnika Naše stranke u OV Novi Grad, Ibrahim Obhođaš, želi podsjetiti javnost da...
Sinoć je održan redovni sastanak Općinskog odbora Naše stranke Novi Grad Sarajevo na kojem je, osim članova Odbora,  prisustvovao i veći broj sugrađana. U posljednje vrijeme sjednice se održavaju se u Velikoj sali Općine Novi Grad zbog stalnog rasta...
Naša stranka Novi Grad je zatražila od Općinskog vijeća da se što prije pristupi reorganizaciji poslova u Trećoj policijskoj upravi, kako bi se olakšao posao i zaposlenicima, ali i osigurao bolji pristup građana uslugama. Inicijativu je uputila vijećnica Amela...
Poslovanje Općine Novi Grad, odnosno rashodi i akumulacija sredstava od deset miliona KM, je zabrinjavajuće jer Općina građane drži kao taoce ne vraćajući njima njihov novac, kazao je vijećnik Općinskog vijeća Novi Grad Ibrahim Obhođaš (NS). "To se posebno odnosi...
Članica Naše stranke Arijana Turković pokrenula je inicijativu preko Kluba vijećnika Naše stranke Općinskom vijeću Novi Grad za uspostavljanje Info pulta za podršku malim i srednjim preduzećima u ovoj Općini. Kako kaže Turković najbolja mogućnost postizanja održivog razvoja na lokalnom...
U Klubu vijećnika Naše stranke u Novom Gradu oglasili su se nakon što je odbijena njihova inicijativa da se održi tematska sjednica  posvećena sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih sredstava od požara, upozoravajući na zakonske nadležnosti Općine u pitanjima...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Enisa Spahić podnijela je inicijativu za hitno uklanjanje nelegalno deponovanog, otpadnog materijala koji se nalazi na javnoj površini mjesne zajednice Buća Potok, u ulici Nusreta Prohića do broja 20. "Građani se godinama bezuspješno obraćaju...
Klub vijećnika Naše stranke u Novom Gradu, na prijedlog člana Općinskog odbora Kenana Delalića, uputio je vijećničko pitanje o početku radova i nastavku izgradnje biciklističke staze Dobrinja-Nedžarići. "Protekle godine je saniran trotoar i označena biciklistička staza u smjeru od Studentskih domova...