Klub vijećnika Naše stranke u Novom Gradu podnio je inicijativu za asfaltiranje prilaza početnoj trolejbuskoj stanici na Dobrinji, na prijedlog člana Općinskog odbora Kenana Delalića. "U pitanju je trolejbuska stanica koja je nakon rata izmještena na dotadašnji parking i sada je najbliža...
Klub vijećnika Naše stranke u Novom Gradu na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, na prijedlog člana Naše stranke Malića Heće, podnio je inicijativu da se prazni poslovni prostori kojima raspolaže Općina ustupe na korištenje privrednim subjektima na području općine Novi Grad,...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Enisa Spahić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za  obilježavanje pješačkog prijelaza na kraku ulice Senada Poturka Senčija.  "Krak ulice Senada Poturka Senčija kod naselja individualne gradnje, pored Dobrinjske i 5. gimnazije,...
Vijećnik Naše stranke U Općinskom vijeću Novi Grad Ibro Obhođaš pokrenuo je inicijativu za rješavanje problema privrednika, koji su dobili obavijest da će objekti u Boljakovom Potoku, u kojima obavljaju svoje privredne aktivnosti biti uklonjeni uslijed projekta 9. transferzale. „Riječ...
Vijećnik Naše stranke u Novom Gradu Vernes Ćosić na današnjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu za održavanje tematske sjednice o sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih sredstava od požara. "U proteklih par mjeseci općinu Novi Grad pogodilo je...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Enisa Spahić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu da se riješi adekvatno priključenje ulice Branislava Nušića na A transferzalu. "Izgradnjom i puštanjem u promet  A transferzale ulica Branislava Nušića je i fizički trajno prekinuta...
Jučer je održan sastanak Općinskog odbora Naše stranke u Novom Gradu na kojem su prisustvovali članovi i spoljni saradnici. "Nakon Zbora članstva OO Novi Grad jučer smo imali priliku da se sastanemo i s članovima koji su za sada naši...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za reorganizaciju poslovnice CIPS-a Novi Grad, a tu inicijativu nadležne općinske službe dužne su proslijediti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacije i MUP-u KS. "Radi...
Na prošloj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke, pokrenuo je inicijativu za subvencioniranje produženog boravka za socijalno-ekonomski ugrožene kategorije. "Inicijativa se odnosi na djecu sa poteškoćama u razvoju, djeca RVI-a i sve ostale grupe s područja...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz dobila je odgovor na inicijativu da se na raskrsnici u ulici Džemala Bijedića u Nedžarićima postavi zvučna signalizacija. "Prema informacijama Treće policijske uprave za 2016. godinu glavna raskrsnica u ulici Džemala Bijedića...