Nakon što je na Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, općinski vijećnik Vernes Ćosić, podnio inicijativu za uvođenje autobuske linije Dobrinja-Ilidža, danas je takva inicijativa došla i sa Ilidže. Elvis Vreto (NS) zatražio je da Općinsko vijeće Ilidža razmotri ovo...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Vernes Ćosić, vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo i Gradskom vijeću Sarajeva, jučer je prisustvovao skupštini udruženja koje okuplja borce iz Prve dobrinjske brigade. "Od kraja rata do danas, boračka populacija ostaje kategorija koja je najviše izmanipulisana od strane političkih elita....
Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva, klub vijećnika Naše stranke je zatražio pojašanjenje odnosa između Grada Sarajeva i Vijećnice. „Svjedoci smo da se u Vijećnici organiziraju događaji različitih sadržaja u organizaciji Grada Sarajeva i drugih subjekata, te da se prostori...
Skupština Kantona Sarajevo je 03.03.2015. održala još jednu hitnu sjednicu. Iako je nova skupštinska većina u sastavu SDA-DF-BPS probila zakonske rokove za formiranje vlade, iz nekog razloga nas sazivaju po hitnim sjednicama. Valjda nemaju vremena da pripreme materijale i...
Naša stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Sarajeva da povuče sa dnevnog reda tačku o povećanju plata. U vremenu kada rastu troškovi, smanjuju se izdvajanja za konkretne projekte, a gradska uprava sve više postaje sama sebi svrha, povećanja plata od...
Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, Amela Topuz i Vernes Ćosić će iznijeti amandmane kluba vijećnika Naše stranke na prijedlog budžeta za 2015. Godine. Stav Kluba vijećnika NS u OV, a i generalno Naše stranke je da se...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST