Predstavnici i predstavnice Naše stranke, Amela Topuz, Bojana Vasić, Jasenko Jovančić i Ismar Sadiković, od 17.4. do 19.4. bili su gosti studentske organizacije političke stranke Centerpartiet u Lidkopingu u Švedskoj. Između ostalog, trening je pokrio pripreme organizacije i realizacije kongresa,...
“Prošle godine smo na Gradskom vijeću odbili inicijativu načelnika općine Novo Sarajevo da kroz skraćeni postupak provede Izmjene i dopune Regulacionog plana “Vaso Miskin Crni”. Odbor za urbanizam, čija sam članica, je odbio razmatrati nedovoljno argumentovane prijedloge načelnikove inicijative,...
Nakon inicijative Elvisa Vrete iz Općinskog vijeća Ilidža i Vernesa Ćosića iz Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, te podrške više prevoznika, zastupnik Skupštine Kantona Sarajevo, zatražen je i stav Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Ministarstvo, može modificirati mrežu linija na zahtjev...
Naša stranka u Gradskom vijeću Sarajeva ima četiri vijećnika/ice: Sanja Lazar, Robert Pleše, Vibor Handžić, te od početka ove godine Vernesa Ćosića. Premda ne učestvuju u skupštinskoj većini, vijećnici/e NS-a su u posljednjih godinu dana podnijeli niz iniciajtiva i...
Nakon što je na Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, općinski vijećnik Vernes Ćosić, podnio inicijativu za uvođenje autobuske linije Dobrinja-Ilidža, danas je takva inicijativa došla i sa Ilidže. Elvis Vreto (NS) zatražio je da Općinsko vijeće Ilidža razmotri ovo...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Vernes Ćosić, vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo i Gradskom vijeću Sarajeva, jučer je prisustvovao skupštini udruženja koje okuplja borce iz Prve dobrinjske brigade. "Od kraja rata do danas, boračka populacija ostaje kategorija koja je najviše izmanipulisana od strane političkih elita....
Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva, klub vijećnika Naše stranke je zatražio pojašanjenje odnosa između Grada Sarajeva i Vijećnice. „Svjedoci smo da se u Vijećnici organiziraju događaji različitih sadržaja u organizaciji Grada Sarajeva i drugih subjekata, te da se prostori...