Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, krajem prošle godine uputila je inicijativu za ugradnju solarnih panela na krovu Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu. Inicijativa je usvojena a korist od nje ogleda se u korištenju obnovljivih...
Na jednoj od posljednih sjednica prošlog saziva Vlade Kantona Sarajevo, na čijem čelu je bio Edin Forto, usvojena je Studija o utjecaju visokih zgrada na kvalitet zraka. Ova studija dočekana je s odobravanjem od strane i građana i struke....
Neira Dizdarević, predsjednica Kluba Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, podnijela je inicijativu da se u budžetu Kantona Sarajevo izdvoje dostatna sredstva za izradu glavnog projekta za vodovod Crna rijeka “Ovaj projekat se nalazio u prethodnim budžetima, ali nije realiziran....
Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, na posljednjoj sjednici Skupštine inicirala reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u institucijama i preduzećima čiji je osnivač ili većinski vlasnik Kanton Sarajevo. Revizijom će biti obuhvaćeni i zastupnici i zastupnice u Skupštini KS. „Korupcija je najveći problem...
Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, podnijela je inicijativu Vladi KS i Ministarstvu pravde i uprave da izmijene pravni okvir koji direktorima javnih preduzeća i ustanova omogućava plaćanje intervjua u printanim i elektronskim medijima na način da se...
Zaštita od požara u Kantonu Sarajevo je na jako niskom nivou. Taj problem istraživala je Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo te na posljednjoj sjednici Skupštine podnijela nekoliko inicijativa koje će, ako budu usvojene, uveliko doprinijeti...
Neira Dizdarević, šefica Kluba zastupnika NS u Skupštini Kantona Sarajevo, na posljednjoj sjednici Skupštine podnijela je dvije inicijative koje se odnose na sarajevsku deponiju Smiljevići. Ona traži analizu zemljišta u i oko deponije Smiljevići na prisustvo teških metala: „naročito prisustvo...
Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnica Naše stranke Neira Avdibegović Dizdarević tražit će od Vlade KS da oslobodi studente obaveze plaćanja informacionog sistema. Razlog za ovu inicijativu leži u činjenici da Studentski informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (ISSS)...
Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini KS odbacuje netačne tvrdnje koje je u medije iznijela zastupnica SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmina Tokić-Biščević a koje se tiču planova Vlade Kantona Sarajevo za podršku trudnicama koje nemaju mogućnost ostvarenja zdravstvenog...
Zastupnica Naše stranke u Skupštini KS Neira Dizdarević u aprilu ove godine pokrenula je inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti. Ta inicijativa je usvojena na sjednici Vlade KS istog mjeseca. Na...