Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Kantona Sarajevo pristupila je izradi nove odluke koja će regulisati postupak i način određivanja imena javnih površina, institucija i ustanova čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo. Članica Komisije je Jasmina...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad vijećnica Naše stranke Jasmina Mršo podnijela je inicijativu za postavljanje višejezične table s upozorenjem turistima i građanima da ne daju novac prosjacima. „Inicijativu sam podnijela kao ideju za prevenciju organizovanog prosjačenja, koji je...
U maju prošle godine je udar groma uzrokovao višemjesečni prekid rada telefonske centrale u Domu zdravlja Stari Grad. Godinu dana kasnije, pojedini lokali još uvijek nisu stavljeni u funkciju. Tim povodom, vijećnica Naše stranke Jasmina Mršo je na sjednici...
“Podnijeli smo inicijative širom Bosne i Hercegovine koje zabranjuju i sankcionišu seksualno uznemiravanje u zakonodavnim tijelima kako bi poslali poruku svim ženama da takvo ponašanje na radnom mjestu nećemo tolerisati. Inicijativa za izmjenu etičkih kodeksa zakonodanvnih tijela ima za...
Nakon Općinskog vijeća Stari Grad, Gradsko vijeće Grada Sarajeva postalo je drugo zakonodavno tijelo u Bosni i Hercegovini koje je izmjenama etičkog kodeksa uvelo sankcije za seksualno uznemiravanje u svojim redovima. “Nažalost, još uvijek se u radnom okruženju prihvatljivim smatraju...
Vijećnici Naše stranke Stari Grad Sarajevo Vibor Handžić i Adla Kupusović, zajedno sa predsjednikom Općinskog odbora Stari Grad Tarikom Jažićem i članicom Odbora Jasminom Mršo posjetili su Organizaciju altruista Svjetlo u Logavinoj ulici. Organizacija altruista Svjetlo okuplja osobe sa lakim...