Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, vijećnik Naše stranke Elvis Vreto je podnio inicijativu za izgradnju sportske plohe u Mjesnoj zajednici Butmir, te zatražio provođenje prethodno usvojene inicijative o smirivanju saobraćaja na magistralnoj cesti M-5, na području Rakovice. „Podnio sam...
Članovi i članice Naše stranke učestvovali su na treningu pod nazivom „Razvoj strategija za mlade i žene u političkim strankama“ koji je u periodu 12-13. decembra na Vlašiću organizovao Nacionalni demokratski instut BiH (NDI BiH). "Treningu je prisustvovalo oko 40...
Vijećnica Naše stranke Azra Jahić već tri godine podnosi amandmane na općinski budžet kojima zahtijeva da se predvide određena finansijska sredstva za postavljanje i održavanje klizališta na Ilidži, naglašavajući sve vrijeme tokom svog vijećničkog angažmana potrebu da općina Ilidža...
Za sigurnosnu situaciju na Ilidži ne može se ustvrditi da je zadovoljavajuća, smatra Redžo Lemezan, potpredsjednik Općinskog odbora Naše stranke na Ilidži. „Vatreni obračuni su postali svakodnevica, lokalne siledžije u međusobnim okršajima ugrožavaju živote običnih prolaznika. Mjesec juli na Ilidži...
Azra Jahić, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, na 24. sjednici Vijeća podnijela je inicijativu za planiranje i održavanje redovnih mjesečnih pozorišnih predstava na Ilidži. „Predložila sam da nadležna općinska služba sačini vremenski plan održavanja pozorišnih predstava u Multimedijalnom centru Kino...
Azra Jahić, članica Naše stranke Ilidža, nakon pokretanja inicijative za pametni parking u općini Ilidža, jučer je preko zastupnika Edina Forte svoj prijedlog i prema kantonalnim institucijama. „Pokrenuli smo inicijativu da se sva nova parking rješenja, uključujući ona koja su...
Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Elvis Vreto pokrenuo je inicijativu za hitnu rekonstrukciju krova zgrade „JU Dom zdravlja Ilidža“, kao i sanaciju unutrašnjeg prostora zbog posljedica prokišnjavanja. Razlog za pokretanje ove inicijative jeste činjenica da se krov Doma...
Nakon što se Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo oglušilo o zahtjev Općinskog vijeća Ilidža za ponovnu uspostavu autobuske linije Hrasnica - Vijećnica i za registraciju iste u najkraćem mogućem roku, reagovala je vijećnica Azra Jahić iz Naše stranke. “Nedopustivo je da...
Klub vijećnika Naša stranka – LDS – SDU podnio je, na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, inicijativu za osnivanje Zdravstvenog savjeta na nivou općine. „Općinski zdravstveni savjet bi planirao i ocjenjivao provođenje zdravstvene zaštite na području jedinice lokalne samouprave, pratio...
Vijećnik Općinskog vijeća Ilidža Redžo Lemezan iz Naše stranke zatražio je od općinskih i kantonalnih vlasti pokretanje aktivnosti kojim će se osigurati da se dio programa Sarajevo Film Festivala održava na području Općine Ilidža. "Ranije je vijećnik Elvis Vreto pokrenuo...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST