Goražde Archives - Page 6 of 6 - Naša stranka
Nakon javne rasprave u Sarajevu, Naša stranka je sinoć i u Goraždu održala diskusiju „Upravitelji na dnevnom redu!“. Tema izmjena Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Da građani i građanke oba kantona dijele iste probleme...
Rukovodstvo Naše stranke na čelu sa predsjednikom Predragom Kojovićem sutra će posjetiti Goražde prilikom čega će održati i sastanak sa inicijativnim odborom za pokretanje Općinskog odbora Naše stranke Goražde. Tokom cijelog dana ispred Mosta Alije Izetbegovića bit će postavljen info pult na...
Vijećnica Naše stranke Goražde Aldijana Smailhodžić poručila je da je građanima Goražda od početka bilo jasno da je priča o 45,5 miliona KM ulaganja u izgradnju deponije predizborni trik. Naša stranka je zatražila utvrđivanje odgovornosti te informaciju o statusu...
Naša stranka Goražde reagirala je na nedavni Sporazum o kreditnom zaduženju od 6 miliona dolara za infrastrukturne projekte kojim se Goražde zadužilo na period od čak 25 godina.  Na ovaj način građani ove lokalne zajednice na svoja leđa preuzeli...
Kao što je javnosti poznato, Grad Goražde se već za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini kod Svjetske banke zadužio 10.500.000,00 KM. Taj projekt problematizovao je Ibrahim Delić, zastupnik Naše stranke u Skupštini BPK, dokazujući da su poplave koje su zadesile...
Vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Goražde Aldijana Smailhodžić Subašić zatražila je sazivanje vanredne sjednice ovog vijeća zbog elementarne nepogode koja je u utorak zahvatila Goražde. Uporište za ovaj zahtjev nalazi se u Poslovniku GV Goražde koji kaže kako...