Goražde Archives - Page 5 of 6 - Naša stranka
Aldijana Smailhodžić, vijećnica Naše stranke u novom sazivu Općinskog vijeća Goražde, rođena je u Visegradu 1981. godine. Osnovno i srednje obrazovanje je završila u Goraždu, a danas je zaposlena u Domu zdravlja kao medicinska sestra. Sa Aldijanom smo razgovarali...
Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, zatražio je od ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odgovor na pitanje u kojoj su fazi aktivnosti vezane za nabavku CT-a za Kantonalnu bolnicu Goražde. „Ja sam ovo...
Naša stranka Goražde je okupila sjajan tim obrazovanih i sposobnih ljudi u gradu na Drini, te je spremna za lokalne izbore koji su pred nama. Tim povodom, razgovarali smo i sa Ervinom Derviševićem, jednim od kandidata NS-a na predstojećim...
O radu Naše stranke i njegovoj kandidaturi za Općinsko vijeće Goražde, razgovarali smo sa Emirom Baščelijom. Naša stranka izlazi sa snažnim timom na izbore u Goraždu, spremni da sa načelnikom Nenom Zukom i općinskim vijećnicima promijene stanje u zajednici. NS:...
Od 1996.godine do danas svaki dan iz Goražda u prosjeku su svoje kofere  spakovala 3 mlada čovjeka i otišla iz svog grada u nadi da će pronaći ljepšu budućnost. Mi želimo da naši ljudi svoju budućnost i perspektivu vide...
Naša stranka Goražde reagirala je na nedavni Sporazum o kreditnom zaduženju od 6 miliona dolara za infrastrukturne projekte kojim se Goražde zadužilo na period od čak 25 godina.  Na ovaj način građani ove lokalne zajednice na svoja leđa preuzeli...
Zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosanskog-podrinjskog kantona Neno Zuko pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za privredu i Ministarstvu za finansije BPK da hitno urade analizu efekata Zakona o komunalnim taksama na mala preduzeća iz segmenta ugostiteljstva, trgovine na malo...
Zastupnik Neno Zuko (Naša stranka) uputio je prema Federalnom ministarstvu turizma i okoliša inicijativu kojom traži osiguranje podrške za izgradnju reciklažnog dvorišta Foča-Ustikolina i Pale-Prača u skladu sa Planom upravljanja otpadom za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013-2018....
Općinski odbor Naše stranke u Goraždu donio je odluku o kandidaturi Zuko Nena za načelnika Goražda na narednim lokalnim izborima. Zuko je zastupnik u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, najaktivniji po broju predloženih inicijativa, a u posljednje vrijeme pokrenuo je niz...
Općina Goražde uskoro bi trebala dobiti status i sve prinadležnosti kao budući Grad Goražde, umjesto sadašnjih općinskih nadležnosti. Naime Vlada FBIH na 56. redovnoj sjednici od 03.06.2016. razmatrala je, dala podršku i uputila u daljnju proceduru nacrt Zakona o...