O radu Naše stranke i njegovoj kandidaturi za Općinsko vijeće Goražde, razgovarali smo sa Emirom Baščelijom. Naša stranka izlazi sa snažnim timom na izbore u Goraždu, spremni da sa načelnikom Nenom Zukom i općinskim vijećnicima promijene stanje u zajednici. NS:...
Od 1996.godine do danas svaki dan iz Goražda u prosjeku su svoje kofere  spakovala 3 mlada čovjeka i otišla iz svog grada u nadi da će pronaći ljepšu budućnost. Mi želimo da naši ljudi svoju budućnost i perspektivu vide...
Naša stranka Goražde reagirala je na nedavni Sporazum o kreditnom zaduženju od 6 miliona dolara za infrastrukturne projekte kojim se Goražde zadužilo na period od čak 25 godina.  Na ovaj način građani ove lokalne zajednice na svoja leđa preuzeli...
Zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosanskog-podrinjskog kantona Neno Zuko pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za privredu i Ministarstvu za finansije BPK da hitno urade analizu efekata Zakona o komunalnim taksama na mala preduzeća iz segmenta ugostiteljstva, trgovine na malo...
Zastupnik Neno Zuko (Naša stranka) uputio je prema Federalnom ministarstvu turizma i okoliša inicijativu kojom traži osiguranje podrške za izgradnju reciklažnog dvorišta Foča-Ustikolina i Pale-Prača u skladu sa Planom upravljanja otpadom za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013-2018....
Općinski odbor Naše stranke u Goraždu donio je odluku o kandidaturi Zuko Nena za načelnika Goražda na narednim lokalnim izborima. Zuko je zastupnik u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, najaktivniji po broju predloženih inicijativa, a u posljednje vrijeme pokrenuo je niz...
Općina Goražde uskoro bi trebala dobiti status i sve prinadležnosti kao budući Grad Goražde, umjesto sadašnjih općinskih nadležnosti. Naime Vlada FBIH na 56. redovnoj sjednici od 03.06.2016. razmatrala je, dala podršku i uputila u daljnju proceduru nacrt Zakona o...
Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, danas je uputio inicijativu kojom traži od Vlade Federacije izmjenu važećih propisa te prenos nadležnosti sa kantona na Federaciju u smislu zaštite prava porodilja. Predložene izmjene bi značile osiguranje jedinstvene...
Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, pokrenuo je inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima. Cilj izmjene Zakona je da se zajednička komunalna potrošnja građana finansira iz budžeta općina, te onemogućavanje  općinama da odlukama uvode posebne komunalne...
Jučer je Goražde posjetila delegacija Naše stranke predvođena predsjednikom Predragom Kojovićem i potpredsjednikom Edinom Fortom. U toku dana je održana akcija "Vaša inicijativa", gdje su građani i građanke Goražde pisali svoje prijedloge inicijativa i pitanja za zastupnika Nena Zuku...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST