Vijećnica Naše stranke u Goraždu Aldijana Smailhodžić oglasila se nakon što su u toku rasprave o Budžetu odbijeni amandmani Naše stranke kojim su trebali biti povećana izdvajanja za uređenje grada, sportskih terena, dječijih igrališta, rekonstrukciju cesta i mostova, kao...
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona je odbila amandman zastupnika Nena Zuka iz Naše stranke kojim traži da se osigura 100.000,00 KM za sufinansiranje projekata na zaštiti i očuvanju kulturnog naslijeđa nekropole stećaka Goršić polje koja je 15. jula 2016. godine upisana...
Naša stranka Goražde osuđuje verbalni nastraj načelnika Goražda Muhameda Ramovića na vijećnicu Naše stranke Aldijanu Smailhodžić, na sjednici Općinskog vijeća. „Ponašanje, koje je pokazao načelnik Ramović, ide ispod granica dostojanstva i odgovornosti, koju nalaže mandat koji je preuzeo. S obzirom...
U Bosansko-podrinjskom kantonu je na jučerašnjem zasjedanju zabilježeno osam uzastopnih pauza, a dnevni red nije usvojen, nakon jednakog broja glasova 'za' i 'protiv'. Opozicija je izrazila protest zbog kašnjenja pri dostavljanju informacija o Nacrtu Budžeta BPK za 2017. godinu....
Aldijana Smailhodžić, vijećnica Naše stranke u Goraždu, najavila je podnošenje inicijative za sanaciju ceste na ulazu u naselje Vitkovići. "U ovom naselju, udaljenom 4 kilometra od Goražda, živi oko 2000 stanovnika. Tu se nalazi i fabrika Prevent sa oko 1200...
Vijećnica Aldijana Smailhodžić iz Naše stranke zatražila je od nadležnih službi da hitno ukloni zelene itisone postavljene u Spomen-parku poginuloj djeci Goražda. Smailhodžić poručuje da oni koji su preduzimali ove radnje nisu pitali ni struku, a ni roditelje poginule...
Nakon javne rasprave u Sarajevu, Naša stranka je sinoć i u Goraždu održala diskusiju „Upravitelji na dnevnom redu!“. Tema izmjena Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Da građani i građanke oba kantona dijele iste probleme...
Iz Naše stranke u Goraždu zatražili su smjenu ministra finansija Bosansko-podrinjskog kantona Nudžeima Džihanića iz SDA koji je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 3 mjeseca zbog falsifikovanja diplome. "Nedopustivo je da osuđeni ministar nastavi obavljati svoju posao i nakon...
Vijećnica Naše stranke Goražde Aldijana Smailhodžić poručila je da je građanima Goražda od početka bilo jasno da je priča o 45,5 miliona KM ulaganja u izgradnju deponije predizborni trik. Naša stranka je zatražila utvrđivanje odgovornosti te informaciju o statusu...
Vijećnica Naše stranke Aldijana Smailhodžić pokrenula je inicijativu prema Općinskom vijeću Goražde kojom traži da se označe posebna parking mjesta za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. „Važno je da pred javnim institucijama postoje obilježena parking mjesta. Jedina dva mjesta...