Usvojen je amandman  Kluba vijećnika Naše stranke na Budžet Općine Centar na osnovu kojeg je obezbijeđeno 10. 000 KM i adekvatan prostor za otvaranje biznis inkubatora. "Za biznis inkubator obezbijeđen je prostor od otprilike 200 m2 gdje će mladi moći...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Nihad Uk, vijećnik Naše stranke, podnio je inicijativu za postavljanje dodatnog saobraćajnog znaka na raskrsnici ulica Bjelave, Džidžikovac, Čekaluša. "U pitanju je  frekventna raskrsnica na kojoj postoje znakovi koji često dovode u zabludu vozače koji...
Komisija za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa posjetila je danas Osnovnu školu „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“. Predsjednica Komisije Senka Ibrišimbegović iz Naše stranke kazala je da je riječ o posjeti edukativnog karaktera, koja je imala za cilj razviti znanje...
Vijećnik Naše stranke Anton Rajić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Centru iznio je niz primjedbi na Izvještaj o radu načelnika  u 2016. godini koje se odnose na sistem javnih nabavki. "U Planu Javnih nabavki za 2016 godinu koji je...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Centar vijećnik Naše stranke Samir Fazlić podnio je inicijativu da se u parku koji se nalazi na raskršću ulica Mehmeda Spahe i Dalmatinske postavi adekvatna ograda. "Problem su iznijeli građani MZ Trg Oslobođenja-Centar više puta,...
Na inicijativu članice Naše stranke Aide Koluder-Agić ispravljeni su propusti koji su nastali prilikom saniranja stepeništa u ulici Tina Ujevića u općini Centar. "U julu prošle godine Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Opštine Centar uputila sam mail sa primjedbama, koje su...
Vijećnik Naše stranke u Centru Nihad Uk na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu da se pristupi uređenju i čišćenju parka Betanija. "Pozvao sam nadležnu općinsku službu da preko KJKP Rad i KJKP Park pristupe čišćenju i uređenju ovog parka...
Usvojen je amandman  Kluba vijećnika Naše stranke na budžet Općine Centar na osnovu kojeg je obezbijeđeno 50. 000 KM za izradu projektne dokumentacije za izgradnju "Dnevnog centra za zdravo odrastanje djece". "Ideja je da se uspostavi centar u kojem će djeca...
Klub vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Centar zauzeo je stav povodom prekidanja današnje sjednice tog tijela. „Prekidanje sjednice Općinskog vijeća zbog nestručnog vođenja sjednice od strane predsjedavajuće Karoline Karačić, odnosno nepripremljenog dnevnog reda, još je jedan dokaz o haosu...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, Lamija Tiro, vijećnica Naše stranke, postavila je vijećničko pitanje u vezi sa devastiranim i napuštenim objektima u Jukićevoj ulici na Koševskom brdu. "Pitanje sam postavila nakon brojnih pritužbi građana da ovi napušteni objekti služe kao utočište...