Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke u Centru, zatražio je od nadležne službe i kabineta načelnika cjelovitu informaciju o stepenu izrade i problemima oko Regulacionog plana Kvadrant B Marindvor. "Svjedoci smo da u posljednje vrijeme raste...
Vijećnik Naše stranke u Centru Nihad Uk postavio je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća pitanje vezano za najavljenu gradnju zgrade Vlade FBiH na lokalitetu Hastahane. "U medijima su se pojavile informacije da su Radna grupa i Generalni sekretarijat Vlade FBiH...
  Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je inicijativa Lamije Tiro, vijećnice Naše stranke u Centru, da se na na web stranici Općine vodi registar vijećničkih inicijativa i pitanja, koju je podnijela na prijedlog članice Naše stranke Aide-Koluder Agić. "Drago mi...
Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojena inicijativa Nihada Uka, vijećnika Naše stranke, da se u spomen-parku preko puta FIS-a u ulici Mis Irbina postave spomen obilježja bosanskohercegovačkom kantautoru Kemalu Montenu i bosanskohercegovačkom piscu i novinaru Dariju Džamonji. "Taj park urbanistički je...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Centru Nihad Uk, vijećnik Naše stranke, postavio je pitanje vezano za ustupanje auto kampa u Trpnju u vlasništvu Općine Centar, površine 8750 m2, za samo 13.700 KM na godinu dana. "Bilo je planirano da plac koji se nalazi...
Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je odluka o proglašenju najbolje mjesne zajednice i savjeta mjesne zajednice u općini Centar. Inicijativu i konačan prijedlog ove odluke uradio je Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke koji je u prethodnom mandatu obnašao...
Na sjednici Općinskog vijeća Centar na prijedlog Amre Zulfikarpašić, vijećnice Naše stranke, data je podrška izgradnji Koncertne dvorane na Marin Dvoru. Prihvatanjem ove inicijative koju je podržao i načelnik Općine Centar, vijećnici su se jednoglasno pridružili kampanji i podržali peticiju...
Vijećnik Naše stranke u Centru Nihad Uk podnio je inicijativu da se u ulici Odobašinoj obilježi pješački prelaz koji će omogućiti pješacima da bezbjednije prelaze tu ulicu. "U pitanju je saobraćajno veoma opterećena ulica i građani su mi skrenuli pažnju...
Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća u Centru Lamija Tiro, vijećnica Naše stranke, podnijela je inicijativu za postavljanje niša za kontejnere u ulici Gorica 27. "U ovoj ulici smeće iz kontejnera često je razbacano na ulici i stvara dodatni problem sa...
Općina Centar u saradnji sa Asocijacijom arhitekata u BiH i Službom za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar objavila je da organizuje konkurs za izradu idejnog rješenja objekta „Austrijska kuća“. Riječ je o projektu, koji je predložila Naša stranka,...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST