Vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Centar jučer su jedine glasale protiv Odluke o privremenom finansiranju političkih stranaka i parlamentarnih grupa zastupljenih u Općinskom vijeću Centar. Naime, prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, raspodjela sredstava se vrši prema političkim...
Vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Centar odbili su na prošloj sjednici učešće u tački 8. koja se tiče dodjele poslovnog prostora u ulici Maršala Tita (br. 54), pojasnivši da je tokom procesa dodjele došlo do izvjesnih poslovnih nelogičnosti...
Dragi građani i građanke općine Centar Sarajevo, Općina Centar je uputila poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta općine Centar za 2015. godinu. Pozivamo vas da svoje komentare uputite na nasastranka@nasastranka.ba, ili da učestvujete u najavljenim javnim raspravama, te nas...