Na jučerašnjoj 30. redovnoj sjednici Općinskog vijeća centar usvojen je niz inicijativa koje su podnijele vijećnice Naše stranke (Amela Kuskunović, Amra Zulfikarpašić i Varja Nikolić). Inicijative su uspješne prošlosedmične posjete delegacije Naše stranke Nahorevu i neposrednog upoznavanja vijećnica NS-a...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Delagacija Naše stranke u čijem su sastavu bile vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Centar - Amela Kuskunović, Amra Zulfikarpašić, Varja Nikolić, te koordinator rada sarajevskih općinskih odbora NS-a, Samir Fazlić. Predstavnici Naše stranke razgovarali su sa građanima o...
Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva, klub vijećnika Naše stranke je zatražio pojašanjenje odnosa između Grada Sarajeva i Vijećnice. „Svjedoci smo da se u Vijećnici organiziraju događaji različitih sadržaja u organizaciji Grada Sarajeva i drugih subjekata, te da se prostori...
Skupština Kantona Sarajevo je 03.03.2015. održala još jednu hitnu sjednicu. Iako je nova skupštinska većina u sastavu SDA-DF-BPS probila zakonske rokove za formiranje vlade, iz nekog razloga nas sazivaju po hitnim sjednicama. Valjda nemaju vremena da pripreme materijale i...
Vedran Grebo (NS), vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, podnio je inicijativu za standardizaciju prodajnih štandova na javnim površinama. Također, predložio je da se za postavljanje novogodišnjih štandova predlože manje frekventne ulice od Ferhadije. Istu inicijativu će predložiti...
Naša stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Sarajeva da povuče sa dnevnog reda tačku o povećanju plata. U vremenu kada rastu troškovi, smanjuju se izdvajanja za konkretne projekte, a gradska uprava sve više postaje sama sebi svrha, povećanja plata od...
Na 27. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar, vijećnice Naše stranke su glasali protiv legalizacije džamije na Jezeru u ulici Patriotske lige do broja 42, zbog neregularnosti prilikom utvrđivanja cijene zemljišta. ''2009. godine doneseno je rješenje da Medžlis Islamske zajednice mora...
Općinsko vijeće Centar je na 24. redovnoj sjednici, održanoj 30. oktobra 2014. godine, razmatralo Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ''Kvadrant Sirano-Lokalitet Sirano'' u kojoj je prezentirana inicijativa investitora ''Exclusive'' d.o.o. Sarajevo o izgradnji poslovno-stambenog...