Centar Sarajevo Archives - Naša stranka
“Prije rata likovni umjetnici su imali svoju prodavnicu koja se zvala Lik gdje su mogli prezentirati i prodavati svoja djela. Ona je pretvorena u granap. Evo, 2019-te ponovo smo dobili prostor za članove ULUPUBIH-a (Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti...
Većina predvođena SDA-om u Općinskom vijeću Centar donijela je odluku o radnom statusu rukovodstva vijeća, koja omogućava rukovodstvu vijeća (predsjedavajući i zamjenici) da dobivaju novčane naknade po dva osnova - i plata i paušali. Vijećnici Naše stranke su uputili inicijativu za...
  Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je inicijativa Lamije Tiro, vijećnice Naše stranke u Centru, da se na na web stranici Općine vodi registar vijećničkih inicijativa i pitanja, koju je podnijela na prijedlog članice Naše stranke Aide-Koluder Agić. "Drago mi...
Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, vijećnice Naše stranke glasale su protiv Prijedloga općinskog budžeta za 2016. godinu. „Skoro 10 miliona KM nerealiziranih projekata je preneseno iz ovogodišnjeg budžeta u budžet za 2016. To se dešava već 3 godine, prenose...
Komisija za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa posjetila je danas Osnovnu školu „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“. Predsjednica Komisije Senka Ibrišimbegović iz Naše stranke kazala je da je riječ o posjeti edukativnog karaktera, koja je imala za cilj razviti znanje...
Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Zakon o komunalnoj čistoći uz prihvaćene amandmane zastupnika Edina Forte iz Naše stranke. Između ostalog, amandmani predviđaju bolje reguliranje uklanjanja materijala koji ostanu nakon rušenja, izgradnje i drugih radova na objektu,...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Centru Nihad Uk, vijećnik Naše stranke, podnio je inicijativu za rekonstrukciju pješačke staze u Radićevoj ulici. "Ta staza se nalazi u lošem stanju i kao takva predstavlja opasnost za pješake, ali i ruglo u...
Pred sjednicu Gradskog vijeća Sarajeva, na najavu izmjena i dopuna Regulacionog plana Marijin Dvora po skraćenom postupku, reagovali su vijećnici Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva. Oni smatraju da je proceduralno napravljen niz propusta u pripremi prijedloga, te da...
Vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Centar jučer su jedine glasale protiv Odluke o privremenom finansiranju političkih stranaka i parlamentarnih grupa zastupljenih u Općinskom vijeću Centar. Naime, prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, raspodjela sredstava se vrši prema političkim...
Na inicijativu članice Naše stranke Aide Koluder-Agić ispravljeni su propusti koji su nastali prilikom saniranja stepeništa u ulici Tina Ujevića u općini Centar. "U julu prošle godine Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Opštine Centar uputila sam mail sa primjedbama, koje su...