Naša stranka je danas uputila inicijativu, kojom traži hitne izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK-a. Između ostalog, ukazali su na činjenicu da se, prema novom rješenju, plaće izabranim zvaničnicima uvećavaju prosječno za 15%. Naša stranka...
Općinski odbori Naše stranke sa područja Unsko-sanskog kantona izražavaju protest i ogorčenje u vezi s načinom na koji su državne institucije izvršile podjelu grantova u oblasti kulture. „Vijeće ministara je usvojilo Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture...
Još u oktobru prošle godine, zastupnici u Skupštini USK su odbili da im se kroz izmjene Zakona o plaćama smanje sramotno visoka primanja. Izmjenama je, primjera radi, traženo da se paušali smanje sa 2.000 KM na 600 KM. S ciljem...
Općinski odbor Naša stranka Bosanska Krupa oštro osuđuje postupke, pojave i prakse, kojim pojedini politički subjekti u periodu u kojem se čeka konstituisanje novog saziva Općinskog vijeća Bosanske Krupe pokušavaju već viđene radnje koje se realizuju u izbornom vakuumu, a...
Općinski odbor Naše stranke Bosanska Krupa poziva općinskog načelnika Armina Halitovića da bez izgovora i odugovlačenja na dnevni red naredne sjednice Općinskog vijeća stavi odluku o stavljanju van snage odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa (Službeni glasnik...
U Općinskom odboru Naše Stranke u Bosanskoj Krupi izrazili su podršku ratnim vojnim invalidima koji su uprkos žestokim pritiscima dokazali postojanje nezakonitih radnji u preduzećima čiji je osnivač Udruženje RVI u Bosanskoj Krupi. "Ti ljudi su godinama ukazivali na nazakonite...
Naša stranka Bosanska Krupa podržava protestnu vožnju oko 50 poljoprivrednika u Bosanskoj Krupi, koja je održana danas zbog neisplaćenih poticaja poljoprivrednicima. „Naša stranka daje apsolutnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, koji su žrtve nepravedne i bahate vlasti, koja im već dvije godine...
Naša stranka Bosanska Krupa je upozorila javnost da putevi na relaciji Bosanska Krupa - Arapuša - Zalin nisu u potpunosti asfaltirani, nego samo manjim dijelom, dok se ostatak puta (neredovito) nasipa, što iz više razloga predstavlja neadekvatno rješenje. "MZ Arapuša je od...
Odbori Naše stranke sa područja Unsko-sanskog kantona oglasili su se stavom da predloženi Nacrt budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu predstavlja radikalan primjer odsustva volje kod vlasti da počnu provoditi reforme. „Projekcija ukupnog iznosa budžeta je oko 216 miliona KM,...
Skupština Unsko-sanskog kantona donijela je u posljednje vrijeme niz odluka, koje su protivne načelima zdravog razmišljanja. Prvo su odbili uskladiti Zakon o platama u organima vlasti USK sa federalnim propisima, tj. ignorisali su federalni zakon i odbili sebi smanjiti plate....