Uoči najavljene tematske sjednice Gradskog vijeća Bihać na temu „Gradski sportski savez i stanje sporta u gradu Bihaću“, u Gradskom odboru Naše stranke Bihać komentirali su stanje u Gradskom sportskom savezu u vezi sa prijedlogom mjera o prevazilaženju katastrofalnog...
  U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću uputili su inicijativu da se iznađe rješenje za održavanje blokovskog zelenila i površina stambene zajednice. "Na pojedinim lokacijama, pogotovo u naseljima  Ozimice I i II i Harmani, nije utvrđeno zemljište za redovnu upotrebu,...
  Predsjednik Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću Nurudin Osmanović oglasio se povodom povećanja naknada za registraciju vozila. "Novaca za ceste je sve manje dok vlasnici vozila plaćaju naknade za vode, ekologiju, stambenu izgradnju, razne naljepnice, a uz to ih se...
U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću oglasili su se povodom neregularnosti u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru. "Problemi sa zapošljavanjem dobivaju na obimu kako vrijeme odmiče, gotovo da nema konkursa koji nije okončan kakvom namještaljkom. Bilo je i zapošljavanja a...
  U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću oglasili su se povodom ignorisanja inicijative da se održi tematska sjednica Gradskog vijeća u vezi izgradnje zgrade sa stanovima za boračku populaciju, za što su prikupljeni i potpisi građana. "Iako im je poznato...
U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću pozvali su nadležne službe da što prije uklone grafite i žbunje koje nalazi na zvoniku Crkve sv. Antuna u centru Bihaća. "Otkako postoji ova sakralna građevina, na koju su mnogi Bišćani ponosni, bila...
Iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću zatražili su od gradskih i kantonalnih vlasti da se uključe u osposobljavanje Kapetanove kule, kao i da izmire svoje zakonom propisane obaveze prema Kapetanovoj kuli u Bihaću. "Kapetanova kula, koja se nalazi u sastavu...
  Iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću predložili su gradonačelniku da obavještava javnost o izvršavanju budžeta na mjesečnom nivou i na taj način pokaže opredjeljenje Gradske uprave da u cilju očuvanja likvidnosti uskladi dinamiku izvršenja Budžeta sa dinamikom ostvarenih...
U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću komentirali su situaciju u vezi sa prikupljanjem javnih prihoda i primitaka iz nadležnosti pojedinih budžetskih korisnika. "Poznato je koliko su prethodne vlasti taktizirale sa naplatom komunalne naknade, ovisno koliko su bili izbori blizu,...
  Iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću predložili su promjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Bihać koje se odnose na poglavlje o vijećničkim pitanjima. "Poslovnik pruža priliku da izabrani predstavnici, na samom početku zasjedanja, postave pitanja kome i o čemu...