Na vijest da je u izvorištima vode za piće u Sarajevu otkrivena velika koncentracija arsena i sulfata reagovala je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo. Krajem februara podnijela je inicijativu za hitnu izradu i usvajanje odluka o...
Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, uputila je inicijativu kojom traži odobravanje kretanja u terminima koji će biti prilagođeni građanima starijim od 65 godina, kao i djeci i mladima do 18 godina. “Termini koji bi bili najbolji za...
Mnoga izvorišta vode u Kantonu Sarajevo nisu adekvatno zaštićena zbog čega postoji bojazan od njihovog namjernog ili slučajnog zagađenja. Jedan od razloga zašto izvorišta nemaju potrebnu zaštitu je i nepostojanje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom...
Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštni Kantona Sarajevo, uputila je inicijativu za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2020. godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo. „Ovakav vid podsticaja bio bi...
Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojena je inicijativa Vildane Bešlija, zastupnice Naše stranke u Skupštini KS, za uvođenje granta za podsticaj samozapošljavanja za osobe srednje starosne dobi. „Radi se o osobama koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva, koje nisu...
Krajem ljeta, radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park sproveli su akciju čišćenja i uređenja Kampusa Univerziteta u Sarajevu, kako bi ovaj prostor bio pretvoren u zelenu površinu. Kako povremene akcije ovog tipa ne bi bile jedini vid ulaganja u ovaj prostor,...
Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija uputila je kantonalnoj Vladi inicijativu za organizaciju Sajma obrta i malog poduzetništva u Kantonu Sarajevo, kao važnog doprinosa promociji proizvoda obrtničke i srodnih djelatnosti, te jačanja i unapređenja saradnje i...
Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, podnijela je inicijativu za izradu programa prevencije mentalnih oboljenja, prije svega depresije i suicida, koji bi bili planirani budžetom. “Statistike Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuju depresiju kao treću bolest po učestalosti zbog koje...
Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnica Naše stranke Vildana Bešlija podnijela je inicijativu za izmjenu legislative o javno-privatnom partnerstvu u  Kantonu Sarajevo. Razlog za ovu inicijativu zastupnica Bešlija vidi u pritisku kojem je izložen javni sektor u Kantonu Sarajevo, čiji kapaciteti...
Inicijativa zastupnice Naše stranke Vildane Bešlija o izmjeni i dopuni Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo je realizovana. Nakon što ovlašteno lice komunalnog preduzeća nadležnog za održavanje javnih površina uoči neispravnost dječijeg i sportskog rekvizita ili...