Na federalnom nivou vlasti uklonjene su zakonske prepreke za stavljanje u promet taksi vozila za osobe s invaliditetom. Tu odluku pozdravila je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, koja se za istu stvar, još u januaru...
Danas je i Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku da se Centar za interdisciplinarne studije imenuje po profesoru Zdravku Grebi. Jučer je to učinila Skupština KS, jednoglasno. Inicijativa je potekla od Vildane Bešlije, zastupnice Naše stranke u Skupštini KS. Bešlija...
Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, podnijela je inicijativu da se Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu imenuje po jednom od njegovih osnivača i prvom direktoru Zdravku Grebi. „Podnoseći inicijativu da se Centar za interdisciplinarne...
Služba za zapošljavanje jučer je objavila da je počela s isplatom dugovanja nezaposlenim osobama, nakon kašnjenja zbog administrativnih problema. Tim povodom reagovala je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS: “Biti zaposlen u državnoj službi u BiH, pogotovo u vrijeme...
Zelena površina unutar univerzitetskog kampusa u Sarajevu još nije ponijela ime „Studentski park Goran Čengić“. To je bila inicijativa Vildane Bešlija, još iz oktobra prošle godine, koja je bila i usvojena. Prije dva dana bila je godišnjica pogibije Gorana Čengića...
Na vijest da je u izvorištima vode za piće u Sarajevu otkrivena velika koncentracija arsena i sulfata reagovala je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo. Krajem februara podnijela je inicijativu za hitnu izradu i usvajanje odluka o...
Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, uputila je inicijativu kojom traži odobravanje kretanja u terminima koji će biti prilagođeni građanima starijim od 65 godina, kao i djeci i mladima do 18 godina. “Termini koji bi bili najbolji za...
Mnoga izvorišta vode u Kantonu Sarajevo nisu adekvatno zaštićena zbog čega postoji bojazan od njihovog namjernog ili slučajnog zagađenja. Jedan od razloga zašto izvorišta nemaju potrebnu zaštitu je i nepostojanje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom...
Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštni Kantona Sarajevo, uputila je inicijativu za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2020. godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo. „Ovakav vid podsticaja bio bi...
Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojena je inicijativa Vildane Bešlija, zastupnice Naše stranke u Skupštini KS, za uvođenje granta za podsticaj samozapošljavanja za osobe srednje starosne dobi. „Radi se o osobama koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva, koje nisu...