STEaM učionice predstavljaju inovativni, interdisiplinarni način učenja i rješavanja određenog problema, koji podrazumijeva objedinjeno korištenje znanja iz prirodnih nauka, informacione tehnologije, inžinjerstva i matematike. Zahvaljujući Azri Jahić, vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, moglo bi se desiti da ta...
Azra Jahić, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, na 24. sjednici Vijeća podnijela je inicijativu za planiranje i održavanje redovnih mjesečnih pozorišnih predstava na Ilidži. „Predložila sam da nadležna općinska služba sačini vremenski plan održavanja pozorišnih predstava u Multimedijalnom centru Kino...
Azra Jahić, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, podnijela je inicijativu da se u novom dijelu naselja Riverina-Sastavci jedna ulica nazove po Josipu Katalinskom Škiji. „U toku je proces izrade i usvajanja Regulacionog plana Riverina-Sastavci koji u svoje obuhvatno...
Na osnovu izvještaja o radu Općinskog vijeća Ilidža u 2018. godini, Azra Jahić, vijećnica Naše stranke, po drugi put je najaktivnija vijećnica.Podnijela je ukupno 29 vijećničkih inicijativa i pitanja. Tokom 2018. godine posebno je bio zapažen njen intenzivan rad na...
Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža Azra Jahić i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Neira Dizdarević pružaju primjer saradnje predstavnika građana na različitim nivoima vlasti svojim kontinuiranim praćenjem i poticanjem što bržeg nastavka renoviranja vrtića u sarajevskom naselju...
Vijećnica Naše stranke Azra Jahić već tri godine podnosi amandmane na općinski budžet kojima zahtijeva da se predvide određena finansijska sredstva za postavljanje i održavanje klizališta na Ilidži, naglašavajući sve vrijeme tokom svog vijećničkog angažmana potrebu da općina Ilidža...
Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža Azra Jahić i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Neira Dizdarević, koordiniranim radom kroz različite nivoe vlasti inicirale su formiranje tima mobilnih ljekara kao rješenje za kvalitetniju zdravstvenu uslugu u domovima zdravlja.  Jahić je...
Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidže Azra Jahić uputila je amandmane na budžet kojim traži veća izdvajanja za sportsko-rekreativne sadržaje. Jahić smatra da Ilidža mora ulagati u ovaj segment infrastrukture, budući da su prostori ove općine već prepoznati...
Nakon održane konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Ilidža, iz Naše stranke upozoravaju da vijećnička većina nije prihvatila prijedlog da umjesto dva zamjenika predsjedavajućeg bude izabran samo jedan, a zatim ni prijedlog NS-a i DF-a da oni predlože kandidate za ove...