Na predstojećoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazanoj u utorak zastupnik Naše stranke Mirsad Čamdžić obratit će se Vladi FBiH i direktoru JP Elektroprivreda BiH Bajazitu Jašareviću sa pitanjem zašto Elektroprivreda BiH odugovlači sa povezivanjem davno postavljenog napojnog voda za Industrijsku zonu Gračanica.

U pitanju Čamdžić podsjeća kako je rješavanje ovog problema najavljeno u martu 2017. godine na sastanku gračaničkih privrednika sa gospodinom Jašarevićem i njegovim saradnicima ali je krajnji rezultat izostao. Zbog problema sa napajanjem električnom energijom su tako gračanički privrednici u julu i augustu pretrpjeli milionske gubitke a najeklatantniji primjer je preduzeće RPC koje je pretrpjelo najveću štetu a mjesečno na električnu energiju kao kupac Elektroprivrede BiH troši 180,000 KM.

Zastupnik Naše stranke smatra kako se predanim pristupom svaki problem može riješiti, pa tako i ovaj. „Gračanica je jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave u FBiH koja ima veću potrošnju i potrebe za električnom energijom od strane privrede u odnosu na domaćinstva“, ističe Čamdžić.