Naša stranka | Želimir Bukarić
Želimir Bukarić

Želimir Bukarić

15.09.2020.

POTPREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA

Rođen je 1965. u Sarajevu.
Bio je učesnik Osnivačke skupštine Naše stranke u aprilu 2008. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1991. godine na Odsjeku za telekomunikacije. Stekao je obimno profesionalno iskustvo iz oblasti mobilnih mreža i ICT-a.
Dobitnik je Zlatne povelje BH Telecoma (2006. godine) za izuzetan profesionalni i stručni doprinos razvoju BH Telecoma. Od 1999. do 2014. godine bio je član tehničkog komiteta BAS/TC5 (Institut za standardizaciju BiH), predsjednik radne grupe za mobilnu telefoniju.

U Našoj stranci obavljao je niz funkcija te aktivno sudjelovao u izbornim kampanjama i kreiranju dokumenata i politika: Deklaracija o zaštiti prirodnih resursa kao javnog dobra – usvojena na Prvom Kongresu, Politika ICT za izbore 2018. godine i dr.

Bio je pripadnik Armije BiH od 1992. do 1996. godine.

E-mail: [email protected]

Tel: 033 408 888

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!