Naša stranka | GENERALNI SEKRETAR
GENERALNI SEKRETAR

GENERALNI SEKRETAR

15.09.2020.

Nihad Uk

Rođen je 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Tokom dugogodišnjeg djelovanja u Našoj stranci, između ostalog, zalagao se za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, posebno kada se radi o njihovom zapošljavanju. U tom kontekstu zalagao se za osnivanje biznis inkubatora, stipendiranje deficitarnih zanimanja kao i formiranje grantova za pokretanje biznisa. Od novembra 2016. je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

 

Email: [email protected]
Tell: 033 408 882