Naša stranka | Berin Mušanović
Berin Mušanović

Berin Mušanović

15.09.2020.

POTPREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA

Rođen je 1991. godine u Sarajevu. Po zanimanju je bachelor kriminalistike.
Živi i radi u Kiseljaku, trenutno je zaposlen kao menadžer prodaje i marketinga  u kompaniji koja se bavi prodajom IT opreme i mobilnih uređaja. Radio je i kao konsultant za marketing. Također ima iskustvo iz realnog sektora u oblasti sigurnosti na poslovima fizičke i tehničke zaštite. Aktivno govori engleski jezik.

Jedan je od inicijatora i osnivača Općinskog odbora Naše stranke u Kiseljaku.
Na Četvrtom kongresu Naše stranke izabran je za člana Glavnog odbora, a potom i za potpredsjednika Glavnog odbora.
Također, obnaša funkciju sekretara Općinskog odbora Naše stranke Kiseljak.

 

Email:

Tell: 033 408 888