Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija dobila je odgovor na postavljeno vijećničko pitanje o održavanju dvorane na Grbavici i potrošenim sredstvima u periodu od otvorenja dvorane do danas.

“Dvorana je svečano otvorena na dan reintegracije Grbavice 18.03.2016.godine, što je bio samo kozmetički potez, jer je dvorana zatvorena za građane i tek sporadično se koristi za događaje koji služe za promociju. To su bili razlozi zašto sam nadležnim postavila pitanje o vanjskom i unutrašnjem održavanju ovog objekta. Važno je da znamo da li se dvorana održava konstantno i u kakvom je stanju sportska podloga u dvorani, jer je vidljivo da je vanjski dio dvorane u sve lošijem stanju, kao i sama okolina dvorane”, rekla je Bešlija.

Vijećnica Naše stranke naglašava da je u odgovoru koji je dobila navedeno da na ime troškova održavanja dvorane u periodu 01.01.2015. – 30.04-2017. godine iz budžeta izdvojeno 59.568,34 KM, s obzirom da je Općina Novo Sarajevo pokrivala troškove vode, plina, struje i osiguravanja objekta.

“Posebno je zabrinjavajuće i to što smo usvojili Elaborat o preduzeću koje je između ostalog nadležno i za sportsku dvoranu, kojim je predviđeno da ova dvorana donese određene prihode. Prema Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, urađena je projekcija prihoda sportske dvorane za različite namjene: iznajmljivanje dvorane, sportske aktivnosti, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, reklamnih površina i parkinga i to za period za 2016. –  2020. godine. Prema toj procjeni, predviđena je projekcija prihoda za 2016. godinu u visini od 538.500,00 KM”, objasnila je Bešlija.

“Dakle, gubici ne dolaze samo zbog tih troškova, nego i zato što dvorana u 2016. nije donijela nikakav prihod. Nadležni u odgovoru na moje vijećničko pitanje navode da će u junu ove godine steći uslovi da ONSA preuzme troškove održavanja, nakon što je imenovan direktor preduzeća. Novoimenovani direktor je dužan utvrditi i nedostatke na dvorani i kontaktirati izvođače radova. Smatram neophodnim da direktor preduzeća u što kraćem roku prezentira plan ostvarivanja prihoda i projekcije, kako dvorana više ne bi bila na teretu budžeta Općine”, zaključila je Bešlija.