Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija dobila je odgovor na vijećničko pitanje kojim je tražila da se dostavi informacija o projektu kružnog toka ispred stadiona Grbavica.

“U ime građana nastanjenih u ulici Topal Osman Paše 17 i 19, kao i stanara zgrade Loris, podnijela sam inicijativu, jer su građani došli u posjed idejnog nacrta kojim je predviđena izgradnja kružnog toka tako da stoji preblizu zgradi u ulici Topal Osman Paše 17 i 19. Prema tim informacijama, izlaskom iz zgrade građani bi se našli direktno na kružnom toku, a postoje informacije da ni struka, tj. Ministarstvo nije saglasno sa urađenim prijedlogom”, rekla je Bešlija.

Vijećnica Naše stranke ističe da je važno u proces donošenja odluke uključiti građane.

“Nadležne općinske službe odgovorile su da je u toku izrada Regulacionog plana ‘Brdo Hrasno’, a nakon završene izrade Koncepta plana građani će dobiti priliku da učestvuju na javnoj tribini i daju primjedbe na Koncept plana. Vrijeme i mjesto javnog uvida će biti naknadno oglašeni na plakatima u mjesnoj zajednici, na oglasnoj ploči Općine Novo Sarajevo i u medijima. Uradićemo sve da se što veći broj građana uključi u ovu javnu raspravu, kako bi se izbjegla rješenja koja su protiv njihovog interesa”, zaključila je Bešlija.