Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija podnijela je inicijativu za čišćenje parkinga i područja u blizini bivšeg kina Arena, iza zgrade u ulici Zmaja od Bosne 68.

“Podnijela sam ovu inicijativu jer je cijelo područje veoma prljavo i primjećeno je i da ima čak pacova, a uzimajući u obzir da se svakodnevno ovuda kreću građani, a pogotovo djeca, potrebno je izvršiti adekvatno čišćenje i uređenje ovog prostora koje je veoma zapušteno”, ističe Bešlija.

Vijećnica Naše stranke naglasila je da bi inicijativu trebalo realizovati što prije.

“Razgovarala sam sa stanarima ove zgrade i oni su tada izrazili zabrinutost za sigurnost djece, koja je na prvom mjestu, kao i potrebu da se zaštite parkovske i zelene površine, i zato se nadam da će nadležne općinske službe što prije reagovati kako bi se ovo područje gdje je nekada bilo kino očistilo, što je u interesu svih građana”, dodala je Bešlija.