Na inicijativu vijećnika Naše stranke Vedrana Jovančića, Općina Novo Sarajevo donijela je Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje. Akt koji su predložile općinske službe sadržavao je nekoliko diskriminatornih odredbi, koje su ispravljene amandmanima vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Vildane Bešlije.

“Smatram da je dokument koji nam je dostavljen pred sjednicu Vijeća jako loše napisan. Prema njegovim odredbama samo se žena može liječiti od neplodnosti, dok svi relevantni podaci govore da se u preko 50% slučajeva metodom vantjelesne oplodnje parovi liječe zbog neplodnosti muškarca ili neplodnosti oba partnera, što ovaj dokument iz nekog razloga očigledno nije uzimao u obzir. Iako ima još prostora za poboljšanje predloženog Pravilnika, mogu reći da su ga naši amandmani učinili boljim i pravednijim”, objasnila je Bešlija.

Odredbe predloženog akta diskriminatorne su i na osnovu prebivališta. Vildana Bešlija smatra bespotrebnim kriterij koji nalaže da dužina prebivališta oba partnera na području Općine Novo Sarajevo bude u trajanju od najmanje dvije godine.

“S obzirom na to da već postojeći uslov da par ima prebivalište na području Kantona Sarajevo u trajanju od najmanje pet godina, kao i na česte promjene prebivališta unutar sarajevskih općina, na naš zahtjev je ovaj kriterij za prebivalište na području Općine Novo Sarajevo snižen na jednu godinu za ženu koja aplicira za ova sredstva. Ono što mi je lično bilo jako važno, a također je uvršteno u Pravilnik, je da se neće javno iznositi imena i drugi podaci o osobama koje ostvare pravo na sufinansiranje, čime se štiti njihova privatnost i dostojanstvo”, zaključila je Bešlija.

Vijećnik Vedran Jovančić, koji je pokrenuo inicijativu, smatra donošenje ovog Pravilnika velikim iskorakom.

“Sretan sam što je Općina Novo Sarajevo napokon pokazala da ima sluha za ovu temu. Sama činjenica da imamo sredstva u budžetu za ovu namjenu nije dovoljna, ukoliko nemamo pravedne i jasne kriterije. Stoga je usvajanje naših amandmana veliki korak naprijed u odnosu na dosadašnje stanje. Znamo da su ekonomski faktori i nezaposlenost glavni razlozi zašto se parovi sve kasnije odlučuju na osnivanje porodice, a pošto nam vlasti na svim nivoima uskraćuju ovo prvo, najmanje što možemo učiniti je izaći u susret parovima koji imaju poteškoća sa začećem”, rekao je Jovančić.