U upravljačkim strukturama javnih preduzeća uobičajena je praksa da se imenuju stranački kadrovi. Naravno, kadrovi onih stranaka na vlasti.

Pojašnjenje te prakse, u vidu vijećničkog pitanja, zatražila je Barbara Peleš-Stroil, vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo i to kad je u pitanju Javno preduzeće ONSA.

„Članovi Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora tog preduzeća su stranački kadrovi. Osnivač i vlasnik preduzeća je Općina a ono se finansira iz općinskog budžeta, što je ustvari novac poreskih obveznika. Ako je kriterij prijema na ta mjesta pripadnost nekoj stranci, onda neka taj kadar finansiraju samo pripadnici te stranke. Ako nije, onda neka u prvom planu budu reference kandidata za te pozicije, a to onda znači veću transparentnost konkursne procedure. Da postojeća upravljačka struktura nije stručna govori i činjenica da prihodi tog preduzeća, formiranog još u februaru 2016., do novembra prošle godine nisu prerasli ni njegov osnivački kapital. Moguće da je stanje još uvijek tako, ali to ćemo znati kad dobijemo finansijski izvještaj. Veliko je pitanje kad će Općina moći reći da je s tim preduzećem počela zarađivati, a još veće kad će prihodi biti u skladu s planiranim finansijskim projekcijama“, rekla je Peleš-Stroil.