Vijećnica Naše stranke Azra Jahić već tri godine podnosi amandmane na općinski budžet kojima zahtijeva da se predvide određena finansijska sredstva za postavljanje i održavanje klizališta na Ilidži, naglašavajući sve vrijeme tokom svog vijećničkog angažmana potrebu da općina Ilidža obogati zabavno-rekreativni sadržaj i svoju turističku ponudu u zimskom periodu.

„Svi moji dosadašnji amandmani za postavljanje klizališta su odbijeni, a na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća amandman sam preinačila i u vijećničku inicijativu, te je odmah poslala u proceduru, kako bismo što prije definirali model rješavanja klizališta na području općine Ilidža. Jedna od opcija je da se iznajmljuje klizalište i u svojoj inicijativi sam predložila ustanovu na lokalnom nivou koja može biti nosilac ovog posla. Također sam ovom inicijativom zahtijevala da se čim prije odluči da li će Općina Ilidža ipak ići u kupovinu klizališne infrastrukture, te definira lokacija za postavljanje klizališta u centru Ilidže, kako bi se, u tom slučaju, rebalansom općinskog budžeta mogla planirati potrebna finansijska sredstva”  – rekla je Jahić.

Jahić smatra da bi se postavljanjem klizališta potpomoglo zapošljavanje mladih ljudi u zimskim mjesecima kada inače oslabi ugostiteljska potražnja, jer se omogućava prilika za radni angažman određenog broja mladih ljudi na poslovima rentanja klizaljki, kontrole i održavanja reda na klizalištu, te na pratećim prodajnim i ugostiteljskim sadržajima oko klizališta koji se mogu dogovoriti i s udruženjima građana i sa sponzorima.

„Klizalište na Ilidži će znatno oživjeti svakodnevnicu naših građana i vjerujem da Ilidža iduću zimu neće dočekati bez klizališta. Želim da djeci i mladim ljudima pružimo prostor za druženje i rekreaciju, što svakako ima pozitivan učinak i na socijalni razvoj naše lokalne zajednice. Želim da građanima Ilidže omogućimo da u zimskim mjesecima izađu iz zatvorenih prostora i provode svoje slobodno vrijeme na kvalitetan način, da zbog toga moraju odlaziti u druge općine.“ – zaključila je vijećnica Jahić.