Na osnovu izvještaja o radu Općinskog vijeća Ilidža u 2018. godini, Azra Jahić, vijećnica Naše stranke, po drugi put je najaktivnija vijećnica.Podnijela je ukupno 29 vijećničkih inicijativa i pitanja.

Tokom 2018. godine posebno je bio zapažen njen intenzivan rad na implementaciji mjera Gender akcionog plana općine Ilidža, s fokusom na poticanju poduzetništva žena u općini Ilidža.

Dala je i značajan doprinos u aktuelizaciji problematike rodnozasnovanog nasilja i nasilja u porodici te pokretanju prvih koraka ka njegovom suzbijanju, kao i u aktivnostima promocije značaja preventivne zdravstvene zaštite.