Vijećnici Općinskog vijeća Ilidža sve češće se susreću sa pitanjima svojih sugrađana i sugrađanki o budućem statusu Četvrte gimnazije Ilidža i njenom eventualnom izmještanju na lokalitet Šumarske škole.

Općinsko vijeće nije niti razmatralo, a kamoli usvojilo takvu odluku. Na 8. redovnoj sjednici održanoj u septembru ove godine, inicirano je i usvojeno kao zaključak Općinskog vijeća da se, uz pomoć Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, osnuje Mješoviti srednjoškolski centar Ilidža na području Šumarske škole, vodeći računa o potrebama tržišta za školovanje deficitarnih zanimanja. Četvrta gimnazija nije bila predmetom diskusije.

“Na oktobarskoj sjednici, Općinsko vijeće je imenovalo dva predstavnika općine Ilidža kao članove Komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koja je formirana za provođenje aktivnosti osnivanja Mješovitog srednjoškolskog centra Ilidža. Komisija je, pretpostavljam, započela sa svojim radom, pri čemu mi kao vijećnici još uvijek nismo dobili zvaničnu povratnu informaciju o poduzetim aktivnostima. Nažalost, pojavile su se glasine da se planira i izmještanje Četvrte gimnazije Ilidža na lokalitet Šumarske škole, te da se na njenom mjestu planira izgradnja tržnog centra. Uzevši u obzir da Ilidža, kao i svaka velika općina, treba da pruži gimnazijsko obrazovanje svojim srednjoškolcima, kao i činjenicu da ilidžanska gimnazija ima dugu tradiciju i da su kroz njene učionice prošle mnoge generacije danas uspješnih ljudi, jasno je da ovakve glasine izazivaju negodovanje stanovnika Ilidže, kao i svih zaposlenih u Gimnaziji“, rekla je Azra Jahić, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža.

Vijećnici Naše stranke ne žele se baviti glasinama i špekulacijama.

„Na sutrašnjoj sjednici Općinskog vijeća tražiću od članova Komisije za osnivanje Mješovitog srednjoškolskog centra Ilidža povratnu informaciju o ciljevima i poduzetim aktivnostima Komisije. Ukoliko se zaista iza osnivanja Mješovitog srednjoškolskog centra krije i plan izmještanja Četvrte gimnazije Ilidža, to bi bila zloupotreba povjerenja vijećnika koji su jednoglasno podržali prvobitno dobru ideju. Nedopustivo je da se provode aktivnosti koje nisu u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća, bez obzira sa kojeg nivoa vlasti dolaze“, zaključila je Jahić.