Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, vijećnica Naše stranke Azra Jahić, pokrenula je inicijativu da nadležne općinske službe, sa ciljem unapređenja turističke ponude, pokrenu proces odabir lokacije i tipa objekta za izgradnju novog javnog WC-a, uključujući i prostor za presvlačenje beba.

Sredstva za realizaciju ove inicijative mogu se planirati u rebalansu budžeta za 2018. godinu.

„Izgradnju novog javnog WC-a potrebno je planirati u neposrednoj blizini kompleksa Hoteli Ilidža ili u blizini parkinga kod Velike aleje, s obzirom na to da je u ovom okruženju očigledno prisustvo velikog broja turista, kao i naših sugrađana na izletištu sa malom djecom.

Ovim projektom će se poboljšati, osim turističke ponude, generalno javna kultura, posebno njen važan segment – javna higijena. Bilo bi dobro da se razmisli možda i o podzemnom objektu, što je diskretnije rješenje i manje bi se narušavao urbani izgled okoline“, kaže Jahić.

Ona se tim povodom osvrće i na težnju načelnika Ilidže da Ilidža dobije status grada: „Grad treba prvo stvoriti pa ga onda pokušati i službeno proglasiti. Ako su to nečije iskrene namjere, onda bez unapređenja javne higijene, gdje je javni WC samo jedan korak, ne možemo o takvom nečemu pričati“