Anton Rajić, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar koji je podigao svoj glas protiv takvog načina provođenja nabavki, objašnjava da to što se dešava nije zakonito jer se o pregovaračkim postupcima obavještavaju samo privilegovani i ciljano odabrani ponuđači.
“Njima se dostavlja tenderska dokumentacija i samo oni mogu da se prijave. Nema transparentnosti, ne postoji konkurencija a niko za to ne odgovara. Niko od ponuđača koji bi mogli obaviti iste poslove u otvorenoj konkurenciji sigurno jeftinije od izabranih ponuđača ne mogu se prijaviti jer nisu obaviješteni. Ponuđači koji nisu obaviješteni o postupku se ne mogu žaliti Uredu za žalbe na odluke Komisije jer oni i ne znaju za te postupke jer se ne objavljuju na portalu javnih nabavki”, kaže Rajić.
Tekst u cijelosti pročitajte na Klixu.