Anton Rajić, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, izrazio je sumnju u pregovaračke postupke koje provodi Općina Centar.

„U praksi se pregovarački postupci provode u procentu od 1 do 2%, a u Opštini Centar to iznosi više od 15%, što je presedan“, kaže Rajić i navodi njih deset, što je samo dio od pregovaračkih postupaka u čiju legalnost sumnja.

Deset sumnji

Ovdje ćemo ih nabrojati:

– Pregovarački  postupak za izvođenje radova nužne popravke na međusobnoj konstrukciji, zajedničkoj vodovodnoj instalaciji i elektroinstalacijama stubišta, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Pruščakova broj 5 kojeg nema u planu javnih nabavki.

– Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvonamjenskog objekta (sklonište/garaža) na lokalitetu sportskog centra FIS

„U planu javnih nabavki, ovo je otvoreni postupak a ne pregovarčki. U otvorenom, predviđeni iznos za ovu uslugu je bio 25.000 KM, u pregovaračkom postupku usluga iznosi 34.900 KM“, kaže Rajić.

– Pregovarački postupak za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova tekućeg održavanja u šalter sali i unutrašnjem dvorištu u zgradi Općine Centar Sarajevo.

– Koševski potok – pregovarački postupak nabavke bez objave obavještenja o nabavci za izvođenje dodatnih radova. Procijenjena vrijednost nabavke (sa PDV-om): 14.088, 09 KM

„Postupak je trebao biti konkurentski, a pretvoren je u pregovarački, što je mimo zakona“, tvrdi Rajić.

– Pregovarački postupak za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Pruščakova broj 5 proveden kao pregovarački postupak bez objave obavještenja

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 23.024,65 KM

Nema ga u planu javnih nabavki.

– Pregovarački postupak za izradu elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Opštine Centar proveden kao pregovarački postupak bez objave obavještenja

Iznos za izradu elaborata 14.625,00 KM sa PDV om. Projekat je uradila firma Enmon.

„Postupak je trebao biti otvoreni, a pretvoren je u pregovarački, mimo Zakona o javnim nabavkama i to nakon samo jedne objave“, komentira Rajić.

– Pregovarački postupak za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji fasade stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Gabelina broj 2 u iznosu od 14.304,00 KM.

– Pregovarački postupak za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Bolnička broj 17.

– Pregovarački postupak za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Muhameda Hadžijahića broj 35.

– Pregovarački postupak za dodatne radove na izgradnji trga ispred Narodnog pozorišta.

Pregovarački ili dogovarački postupci

Rajić tvrdi da ništa od navedenog, ali i još mnogi pregovarački postupci, nisu trebali biti pregovarački.

„Da bi bilo jasnije o čemu se radi, samo ću kratko navesti šta piše u Zakonu o javnim nabavkama o pregovaračkim postupcima i kada se oni mogu primijeniti.

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci je najmanje konkurentan i transparentan postupak, te ga stoga treba koristiti samo u rijetkim i izuzetnim slučajevima. Dodjeljivanjem ugovora ovim postupkom ugovorni organi rizikuju da plate više za niži kvalitet, jer dobavljač nije otvorenom konkurencijom prisiljen da snizi cijene i garantuje kvalitet.

A evo kada zakon iznimno dozvoljava provođenje pregovaračkog postupka:

– Prvi slučaj:

Kada se u otvorenom postupku ne zaprimi niti jedna ponuda ili ne bude primljena niti jedna prihvatljiva ponuda, može se uzeti u razmatranje da se provede pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

– Drugi slučaj

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti za dodjelu ugovora jedinom mogućem dobavljaču, ukoliko ne postoji mogućnost izbora alternativnog dobavljača. Nedostatak alternativnog izbora mora biti objektivne prirode. Nedostatak alternativnog izbora ne smije biti uzrokovan bilo kakvim subjektivnim faktorom, već se taj razlog mora pripisati tehničkim ili umjetničkim razlozima ili zaštiti ekskluzivnih prava.

– Treći slučaj

Ovaj postupak se primjenjuje samo onda ako su okolnosti krajnje hitnosti  izazvane događajima koje ugovorni organ nije mogao predvidjeti (npr.viša sila, elementarne nepogode)“, elaborira Rajić.

U vezi s ovdje navedenim slučajevima, Rajić kaže:

„Ovo što se dešava s javnim nabavkama nije po Zakonu o javnim nabavkama jer se o pregovaračkim postupcima obavještavaju samo privilegovani i ciljano odabrani ponuđači. Njima se dostavlja tenderska dokumentacija i samo oni mogu da se prijave. Nema transparentnosti, ne postoji konkurencija a niko za to ne odgovara. Niko od ponuđača koji bi mogli obaviti iste poslove u otvorenoj konkurenciji sigurno jeftinije od izabranih ponuđača ne mogu se prijaviti jer nisu obaviješteni. Ponuđači koji nisu obaviješteni o postupku se ne mogu žaliti Uredu za žalbe na odluke Komisije jer oni i ne znaju za te postupke jer se ne objavljuju na portalu javnih nabavki.

U proširenom planu javnih nabavki pojavilo puno novih što je znak da se u službi javnih nabavki loše planiralo. Iskrsavaju nove neplanirane nabavke što dodatno opterećuje budžet jer te nabavke nisu bile planirane budžetom.

U Planu javnih nabavki nema navedenog ekonomskog koda sa kojeg se skidaju sredstva, nego je samo navedeno da je izvor finansiranja Budžet Opštine Centar.

Nema ni evidencije provedenih postupaka i toka njihove realizacije na stranici Opštine Centar, i da ne nabrajam dalje…“, kaže Rajić.

Klub vijećnika Naše stranke u Općini Centar tražio je objašnjenje za sve navedeno.

Daljnji koraci

Ako dobijenim odgovorima ne budu zadovoljni, obavijestit će budžetsku inspekciju o kršenju Zakona o javnim nabavkama.

Pored toga, tražit će od Agencije za javne nabavke da izvrše monitoring javnih nabavki koja je dužna preduzeti korake koji su u njihovoj nadležnosti a to su (poništavanje postupaka, pozivanje na odgovornost odgovornog lica) za već provedene postupke.

„Mi ćemo pažljivo pratiti monitoring Agencije za javne nabavke, izvještaj Budžetske revizije i tražiti povratne informacije da bismo se mogli odrediti o daljnjim koracima“, kažu iz Naše stranke.