Donosimo razgovor sa Anesom Mašićem, kandidatom Naše stranke za načelnika Općine Ilidža, na predstojećim lokalnim izborima. Mašić je govorio o svojim motivima za bavljenje lokalnom politikom, o problemima na koje nailaze građani Ilidže, te o načinima rješavanja tih problema.

Kandidat ste Naše stranke za načelnika/cu. Možete li nam ispričati neki interesantni detalj iz Vašeg života i rada u kojem ste shvatili vrijednost lokalne zajednice i potrebe da radimo na lokalnom nivou?

ANES MAŠIĆ: Kad iz dana u dan bilo to ljeto ili zima nosite u džepu par maramica da biste obrisali prašinu ili blato sa svojih cipela ili patika zato što u 2016. godini još uvijek nije došao asfalt u vašu ulicu, onda shvatite koliko je bitno raditi na lokalnoj zajednici i lokalnom nivou.

Moramo se sjetiti da je Ilidža u Jugoslaviji bila sinonim visoko razvijenog industrijskog centra; štaviše peta općina po ekonomskoj snazi i zelena oaza grada Sarajeva. Obično kad biste u 12 sati prošli centrom zatekli biste mir i tišinu, a nakon 16 sati mogli biste vidjeti masu radnika koji idu svojim kućama i pune ljetne bašte lokalnih ugostiteljskih objekata. Danas kad prođete Ilidžom u 12 sati obično vidite jako puno ljudi u tim baštama i to obično mladih. Prije neki 30-35 godina mladi su bili ti koji su radili u čuvenim tadašnjim gigantima ispod proplanka Igmana i oni su učinili da Ilidža bude sinonim razvijenog idustrijskog mjesta. Moramo shvatiti da najveću vrijednost jedne lokalne zajednice čine mladi sposobni ljudi, jer kad nema njih onda vremenom nema ni te zajednice. Lahko se vidi da su skoro svi problemi lokalne zajednice uzrokovani nedostatkom posla.

Jedini odgovor u rješavanju ovih problema je stvaranje povoljne investicione klime za otvaranje novih firmi i biznisa na lokalitetima gdje je to moguće, a sve kako bi Ilidža postala opet jedan tehnološki industrijski centar, a s druge strane okretanje jedne nove stranice u turizmu. Kad su temelji jedne kuće jaki onda možete dizati i graditi spratova koliko hoćete, e pa isto vam je i sa državom. Jaka lokalna zajednica je temelj jake države.

Kakva je reakcija Vaše sredine na Vašu kandidaturu? Da li se građani javljaju sa prijedlozima, kako to komunicirate?

ANES MAŠIĆ: Pozitivno sam iznenađen reakcijom ljudi u svojoj blizini. Najprije podrška dolazi od porodice, a onda i ostalih, komšija, sugrađana. Reakcija od jednog dede ipak je ostavila naj dublji dojam na mene „Sine sad imam razloga da glasam!“ Ta pozitivna reakcija od građana i običnih ljudi daje mi hrabrost i snagu da se uhvatim u koštac sa svim našim problemima.

Kada posmatrate stanje u zajednici, na koje Vi probleme želite utjecati, od čega početi?

DSC_7241ANES MAŠIĆ: Prvi i osnovni problemi za nužno rješavanje jesu problemi običnog građanina oko osnovnih uslova za život; npr. moramo riješiti pitanje infrastrukure na način da niti jedan građanin nije bez električne energije, a ima i takvih. Voda i kanalizacija kao osnov normalnih uslova života, sanacija puteva i izgradnja novih puteva.

Moramo restruktuirati budžet i više sredstava usmjeriti ka rješavanju problema infrastrukturne prirode i zapošljavanja kroz fond na općini kako bi što više ljudi živjelo dostojanstveno od svog rada. Trebaju nam ulaganja u navedenu infrastrukturu možemo izvršiti na uštrb troškova rada administracije. Zatim, revitalizacija napuštenih objekata u vlasništvu Općine i stavljane istih na uslugu i korištenju građanima.

Napraviti jak tim koji će se baviti projektima prema fondovima međunarodne zajednice i EU, a koji mogu mnogo ubrzati rješavanje problema, jer neće biti na teret općinskog budžeta. Postojeću turističku ponudu iskoristiti odmah kao jednu od prednosti naše općine, a sve veću pažnju posvetiti oživljavanju Igmana u turističke svhe, onog dijela koji pripada općini i to kroz izgradnju potrebne infrastrukture uz suradnju zajedno sa općinama Hadžići i Trnovo.

Ilidža ima u zadnjih 15 godina veliki priliv stanovništva; cca 71.900 ljudi živi trenutno na našoj općini, što zahtijeva i rješavanje svih potreba tog stanovništva kroz lokalne organe: potrebno je ojačati rad MZ kao prvog servisa građana, što više administrativnih stvari za građane pokušati rješavati kroz najbližu adresu MZ, a zatim općinske službe i Općinu. Također, potrebna je veća uključenost građana u donošenje odluka putem javnih rasprava.

Premda je pitanje zapošljavanja češće pitanje izbora na višim razinama vlasti, na ovim lokalnim izborima će se sigurno pojaviti kao jedna od važnih tema. Nezaposleni žele jasan program kojim će vlasti otvoriti prostor za trajno i samoodrživo zapošljavanje? Šta općina može učiniti po ovom pitanju, šta ćete vi uraditi kao načelnik/ca?

ANES MAŠIĆ: Ilidža mora iskoristi prednost koju joj daje sam položaj u odnosu na druge općine u BiH. Ilidža je spojena sa gradom Sarajevo tako da je riječ o jednoj cjelini. Velika prednost Ilidže u privlačenju investicija daje joj njena saobraćajna mreža koja joj omogućava brži prevoz ljudi i roba. Ilidži prednost daje i blizina međunarodnog aerodroma Sarajevo koji joj teritorijalno i pripada; dalje, tu su ulaz i izlaz na brzu cestu, priključak na autoput Vc kao i željeznička i tramvajska pruga, te neposredna blizina planina Igman i Bjelašnica.

Ono što je potrebno uraditi je da se stvori jedna poslovna klima za sigurno ulaganje kako bi se povećalo privlačenje domaćih i stranih investitora kao i podstaklo lokalno stanovništvo na poduzetništvo. Općina mora ubrzati procedure za pokretanje novih biznisa kroz „one stop službe“ gdje bi se investitoru izlazilo u susret pri otvaranju biznisa i sav posao Općina preuzela na sebe kroz kurirske službe. Preuzmanje troškova odnosno refundiranje srestava koji su nastali prilikom ganjanje potrebne dokumentacije za registraciju biznisa. Otvaranje računovodstvene službe za nove poslovne subjekte sve dok firma ne bi stala na noge.

Revitalizacija napuštenih objekata u vlasništvu Općine i stavljane istih na uslugu i korištenju novim poslovnim subjektima kao i subvencioniranje prostora novim poslovnim subjektima dok biznis ne stane samostalno na noge. Općina se mora jače povezati sa postojećim privrednicima na prostoru Općine i izaći im u susret da prošire svoj biznis na općini kroz proširenje postojećih poslovnih zona za postojeće poslovene subjekte ili nove, po principu “koliko radnih mjesta toliko besplatne zemlje za vas“, a kako bi se povećao broj zaposlenih. Općina mora postati poslovni inkubator i ponuditi dodatne usluge za svoje građane .

Oživljavanje Igmana u turističke svrhe kroz izgradnju potrebne infrastrukture (Put spasa – Kovači – Igman) što bi omogućilo eksplotaciju Igmana u planinskom i rekreativnom turizmu cijelu godinu. Izgradnjom puta skratilo bi se vrijeme i odlazak na Igman i Bjelašnicu.

Dajte osvrt na naselje u kojem živite.  Koji su njegovi problemi, sa čime se susrećete svaki dan?

ANES MAŠIĆ: Svako naselje ili ulica imaju svoje probleme ali neke stvari su haman zajedničke za sva naselja. Dobar dio naselja na općini je novoizgrađen i odjednom imate povećan broj domaćinstava i ljudi. Obično su ulice uske, pa obično nema dovoljan broj kontejnera za odvoz smeća, jer kamioni komunalnog preduzeća nisu u mogućnosti da se okreću u naselju. Tako da stanovnici imaju problem sa odvoz smeća, koje moraju da sami odnose.

Još jedan problem koji je nastao gradnjom i širenjem naselja po općini je i nastanak deponija  na rubnim dijelovim MZ od nastalog građevinskog materijala. Ova širenje naselja dovela su i potrebu za vrtićima, ali ne za onim u stambenim zgradama, već vrtićima sa zelenom površinom i baštama gdje bi dijete moglo se normalno igrati i učiti kroz praksu. Problema je puno, ali makar možemo paziti da su nam naselja čista, da se može u zelenilu prošetati i da djeca mogu normalno igrati se, rasti i razvijati se.