Na osnovu zahtjeva nekolicine građana Kiseljaka, Naša stranka je uputila upit prema Službi za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje općine Kiseljak u vezi sanacije oštećenog slivnika u ulici Stjepana Radića.

”Naime, oštećeni slivnik je pored mogućnosti izazivanja materijalne štete na vozilima,  ugrožavao i sigurnost svih učesnika u saobraćaju, jer su vozila bila primorana zaobilaziti
oštećeni slivnik i prelaziti na drugu kolovoznu traku” istakao je predsjednik Naše stranke Kiseljak Anel Topalović.

Ovim putem se zahvaljujemo nadležnoj službi koja je reagovala odmah po podnošenju upita na dobrobit svih građana Kiseljaka.

‘Pozivamo naše sugrađane da nastave razgovarati sa nama i ukazivati nam na sve probleme koje imaju u svojoj lokalnoj zajednici. Općina i općinske službe se finansiraju od građana i postoje zbog građana koji imaju pravo da ukazuju na sve nedostatke i probleme u svojim lokalnim zajednicama. Naša stranka će akitvno nastaviti sa praksom ukazivanja na probleme u našoj općini” zaključuje Anel Topalović