Amela Topuz, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, upozorila je na potrebu promjene pristupa u stipendiranju učenika i studenata u ovoj sarajevskoj općini. Topuz naglašava nužnost većeg uključivanja mladih iz škola koje su zapostavljene postojećim programima, a posebno onih zanimanja za koje tržište ima potrebu.

„Naša stranka je u toku javne rasprave o Budžetu za 2017. godinu zatražila izdvajanje posebnih finansijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata deficitarnih zanimanja. Smatrali smo da je to konkretna mjera politike zapošljavanja, te da je Općina Novi Grad dužna da programe stipendiranja i osiguranja pripravničkih praksi prilagodi potrebama tržišta rada. Međutim, tada su općinske službe odbacile naš prijedlog“, kazala je Topuz.

„Danas smo na izvještaju o stipendijama dobili informaciju da 48% stipendiranih učenika dolazi iz gimnazija, za koje kasnije opet općina izdvaja sredstva za prekvalifikaciju. S druge strane, broj stipendiranih učenika koji dolaze iz sektora deficitarnih zanimanja, možete prebrojati na prste. Upisne politike moraju biti prilagođene potreba rada, a općina je tu da podržava i ohrabruje mlade se školuju u onom pravcu koji će im sutra garantovati sigurno radno mjesto i egzisteniciju. To je važno i za dugoročnu socijalnu i ekonomsku politiku naše zajednice“, zaključila je Topuz.

Vijećnica Amela Topuz je najavila ponovno pokretanje inicijative za posebnu liniju stipendiranja i podrške učenicima i studentima deficitarnih zanimanja, te je izrazila očekivanje da će općinske službe nakon danas prikazane porazne statistike, promijeniti svoje mišljenje u vezi sa potrebom promjene pristupa ovom pitanju.