Zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH Amela Kuskunović podnijela je inicijativu za ažuriranje jedinstvenog registra malignih oboljenja FBiH.

„Nedopustivo je da je zadnje ažuriranje dostupno javnosti objavljeno davne 2012. godine. Jedna smo od rijetkih zemalja koja nema objavljen aktuelni registar oboljelih od karcinoma.

Na osnovu ažuriranog registra možemo znati koliko novca treba iz budžeta izdvojiti u Fond solidarnosti čime bismo osigurali da nikad nijedan oboljeli ne ostane bez terapije.

Osim toga, u okviru reforme zdravstva, izrada tog registra na državnom nivou važan je korak ka EU integracijama.

Osnova za izradu ovog registra na državnom nivou su entitetski registri. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije zato moraju promptno ažurirati podatke u federalnom registru“, objasnila je zastupnica Kuskunović potrebu za svojom inicijativom.