Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvajat će se prijedlozi zakona o doprinosima, računovodstvu i porezu na dohodak.

Na sve te zakone zastupnici Naše stranke imaju amandmane koje možete pronaći na sljedećim linkovima.

Amandmani na Prijedlog zakona o porezu na dohodak;

Amandmani na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji;

Amandmani na prijedlog zakona o doprinosima.