Zelene površine u blizini Osnovne škole Grbavica II u Novom Sarajevu privlačne su za izvođenje pasa. Međutim, velika većina vlasnika za svojim psima ne čisti te to izaziva zabrinutost roditelja za zdravlje njihove djece koja, na istom prostoru, zbog blizine škole provodi veliki dio vremena.

Tim povodom, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo podnijela je inicijativu

da se postavi zabrana izvođenja vlasničkih pasa na zelene površine oko O.Š. „Grbavica II“.

Dobila je potvrdan odgovor prema kojem će Općina obezbijediti table sa znakom zabrane izvođenja vlasničkih pasa na zelene površine. Table će biti postavljene u suradnji sa javnim komunalnim preduzećem “Park“.