Prilikom kreiranja budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu vijećnica Naše stranke Alma Šuman uputila je amandman da se izdvoje sredstva za njenu inicijativu od prošle godine koja se tiče sanacije ratne štete na vanjskom dijelu Šoping centra Grbavica.

„Inicijativu sam predložila na zahtjev građana jer se taj dio pješačke staze nalazi na vrlo frekventom mjestu i predstavlja opasnost za prolaznike. Ove godine građani se mogu nadati sanaciji tog dijela Šoping centra evo gotovo 25 godina nakon što je šteta nastala“, rekla je Šuman