Vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Grada Goražda Aldijana Smailhodžić podnijela je inicijativu za proglašenje moratorija na zapošljavanje u gradskoj upravi. U inicijativi se traži i dostavljanje analize rada i poslovanja uprave Grada Goražde za 2018. godinu, kao i broj trenutno zaposlenih, kako bi Gradsko vijeće sagledalo stvarno stanje i poduzelo konkretne korake ka rješavanju problema prekobrojnih radnika.

U obrazloženju inicijative stoji kako postoje ozbiljne i kredibilne informacije da će uskoro biti aktuelna nova zapošljavanja u gradskoj upravi koja su nepotrebna s obzirom na to da je već prisutan veći broj radnika od optimalnog. Procenat budžetskih sredstava koja se izdvajaju u svrhu plata i naknada zaposlenima u gradskoj upravi u Goraždu je alarmantan i iznosi oko četrdeset posto.

Budžet grada je odavno opterećen ovom vrstom davanja koje treba biti preusmjereno u razvoj ekonomije i saniranje infrastrukture“, kaže u inicijativi vijećnica Naše stranke Aldijana Smailhodžić.