Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Goražde vijećnica Naše stranke Aldijana Smailhodžić podnijela je inicijativu za donošenje Odluke o formiranju humanitarnog fonda Grada Goražda za liječenje teško oboljele djece.
„Sredstvima prikupljenim iz ovog Fonda bile bi potpomognute porodice oboljele djece koja boluju npr. od karcinoma, teških sistemskih ili imunoloških oboljenja, gdje je potrebno liječenje u inostranstvu. Tijelo koje bi imalo uvid u prikupljena sredstva, Zahtjeve i isplate sredstava bio bi Zdravstveni savjet Grada Goražda. Svjedoci smo porasta broja oboljele djece kao i svakodnevnih apela za pomoć,  tako da osnivanje ovog Fonda bila bi samo čaša nade i pomoći iz koje bi se oni kojima je pomoć potrebna, mogli napiti“, kaže Smailhodžić.

Njena želja je da se na dobrovoljoj bazi, a u korist ovog fonda, odvajaju neka minimalna sredstva od vijećničkih paušala: „Bilo bi dobro da mi, vijećnici, na svom primjeru pokažemo kako se može kad se hoće. Također, umjesto da se izdvaja iz budžeta za političke partije, taj novac može da ide u ovaj fond“, rekla je Smailhodžić.

Ona očekuje da će na sljedećoj sjednici Vijeća njena inicijativa biti usvojena.