U Goraždu, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, usvojena je inicijativa vijećnice Naše stranke Aldijane Smailhodžić za izgradnju javne česme na desnoj obali Drine u Goraždu.

Tim povodom zadužena je Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica da prirpemi prijedlog propisa u cilju realizacije ove inicijative, nakon čega će prijedlog biti dostavljen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Rok za realizaciju ove inicijative je šest mjeseci.

„Radi se o frekventnoj pješačkoj zoni koja dosad nije imala javnu česmu. Trošak predviđen za nju je neprocjenjivo mal u odnosu na korist koju donosi građanima, radi se o 10.000 KM, koje su također usvojene na našu inicijativu. Osim građanima, bit će korisna i turistima kojih je u Goraždu iz godine u godinu sve više, a dosad se nisu imali gdje osvježiti, ugasiti žeđ, umiti se i sl. Radi se o jednoj od onih stvari za koje kažemo da su male, ali život znače“, rekla je Smailhodžić.