Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Goražde usvojen je Statut Grada. Bez amandmana vijećnice Naše stranke Aldijane Smailhodžić.

„Neusvajanjem ovih amandmana većina vijećnika i vijećnica su pokazali da je glavni motiv njihovog rada za građane lična dobit“, kaže Smailhodžić.

Statut omogućava profesionalizaciju vijećničkog rada tako da su vijećnici sada u mogućnosti, umjesto paušala, tražiti plate za svoj rad. Smailhodžić je svojim amandmanom pokušala to spriječiti.

Također, amandmanski je pokušala utjecati i na ukidanje naknada za vijećnički rad u komisijama, no i to je Vijeće većinom glasova odbilo.

„Osim paušala, vijećnici primaju i naknade za rad u komisijama. Predložila sam da se to ukine jer rad u komisijama spada u dio njihovih redovnih vijećničkih obaveza za koje već primaju naknadu. Samo na plaćanje naknada za rad u komisijama iz gradskog budžeta se godišnje izdvoji blizu 13.500 KM. U situaciji u kojoj je Goražde, pogotovo besperspektivnost mladih, taj novac nije beznačajan“, rekla je Smailhodžić.

Na nekoj od narednih sjednica moguće je očekivati inicijativu ili odluku o profesionalizaciji, jer su to vijećnici sami sebi omogućili usvajajući ovakav Statut. Ono što je sigurno jest da Naša stranka to neće podržati.