Gradski odbor Naše stranke u Bihaću jučer je održao press konferenciju povodom inicijative i peticije Naše stranke za izmjenu Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona. Cilj inicijative je smanjenje neosnovano velikih primanja kantonalnih funkcionera.

NS Bihać Bihać

„Visina paušala je 1.800 KM, dok je federalnim propisom utvrđeno da bi trebala biti 630 KM, što znači da je za 1.170 KM paušal veći nego što bi trebao. Slično je i sa komisijskim naknadama. Kada bi se neosnovane finansijske privilegije funkcionerima ukinule, došlo bi do ušteda od 800.000 KM, što je nezanemariv iznos u kontekstu kantonalnog budžeta“, kazao je Edin Mašić, ispred Naše stranke u Bihaću.

Jučerašnjem dijelu akcije skupljanja potpisa, a kasnije i konferenciji za medije, prisustvovali su i potpredsjednica Naše stranke Nasiha Pozder, te Edin Forto, potpredsjednik Naše stranke i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Forto je skrenuo pažnju na problem iste vrste, koji je prisutan u Kantonu Sarajevo, gdje zastupnici na platu dobivaju paušal od oko 550 maraka.

„Suština je da izabrani dužnosnici primaju daleko više novca nego što bi trebali primati“, kazao je Forto, koji se odrekao finansijskih privilegija, jednako kao i općinski vijećnici Naše stranke Mirsad Čamdžić, Amela Topuz i Vernes Ćosić. Forto je u Skupštini KS pokrenuo i izmjene zakona, koje su išle u smjeru smanjivanja enormnih zastupničkih plata, ali ih je obustavila većina zastupnika.

Naša stranka će nastaviti sa prikupljanjem potpisa podrške u općinama Bihać, Sanski Most, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Cazin i Velika Kladuša, a po završetku će ih zajedno sa inicijativom uputiti prema Skupštini USK, koja će trebati da se očituje da li je za ili protiv racionalnog prijedloga koji već podržava ogroman broj građana USK.