Klub Naše stranke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva jedini je glasao protiv Izmjena i dopuna Regulacionog plana Kvadrant C1.ž

Tim povodom oglasila se predstavnica Naše stranke u Odboru za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Grada Sarajeva Aida Koluder-Agić: „Kolega Samir Fazlić je u svom medijskom istupu već iznio čitav niz informacija zbog kojih Klub Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajevo nije mogao dati svoj glas ovom projektu. Ja bih još sa stručnog aspekta dodala da je neplansko projiciranje stambenih jedinica unutar prostora četiri gradske općine uhodana praksa gradskih vlastodržaca.

Nezamislivo je razgovarati o projektu Kvadrant C1 a u potpunosti ignorisati monstruoznu građevinu koja nastaje u njegovoj neposrednoj blizini. Ta građevina, sa svojih 400 stambenih jedinica će dovesti do potpunog kolapsa komunalne, komunikacijske, obrazovne, uslužne, kulturne, društvene, javne infrastrukture. Diskutujući na Odboru o ovoj problematici sa odgovornim ljudima iz Zavoda za planiranje razvoja KS, Općine Novo Sarajevo, Gradske službe za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove dobila sam samo slijeganje ramenima. Našoj stranci je ta pantomima predaje i gaženja principa struke strana.“