Naša stranka Centar ovih dana organizuje sastanke svog članstva i pripreme kandidata i kandidatkinja za lokalne izbore. Dok traje vrijeme odmora, Admir Bukva, naš kandidat za načelnika Centra, obilazi mjesne zajednice i razgovara sa građanima i građankama o svom programu. Izbori su u oktobru, ali je važno upoznati što više ljudi sa njegovom vizijom Centra, kaže Bukva.

NS: Naša stranka Centar vas je predložila za prvog čovjeka ove sarajevske općine. Četiri godine su pred nama.  Koji je Vaš osnovni motiv da prihvatite kandidaturu?

Admir Bukva: Rođen sam u starom dijelu grada, mahali, dakle, „mahalsko“ dijete, što je odgojen da živi i radi za društvo i ljude. Odrastao sam u opštini Centar i zapravo je previše toga što gotovo svakodnevno poželite da promijenite ili bar unaprijedite i to samo sa jednim da ciljem: da pojednostavite život i sebi i drugima. Svrha i cilj mog političkog angažovanja je upravo u tome: pojednostaviti i uljepšati svakodnevnicu ljudima koji žive u ovoj opštini.

 NS: Kakva je reakcija Vaše sredine na Vašu kandidaturu? Da li se građani javljaju sa prijedlozima, kako to komunicirate?

Admir Bukva: Reakcije su različite: od onih pesimističnih, gdje mi ljudi kažu zašto nešto ‘ne može’,  umjesto da se zapitaju ‘zašto nešto može’, ‘kako može’ i kako da riješimo nagomilane probleme, a s druge strane stižu i brojne pozitivne reakcije gdje ljudi pružaju punu podršku, čestitaju na entuzijazmu, volji, želji i hrabrosti. Konačno, ima i onih koji su već zavrnuli rukave i rekli: „Idemo da radimo!“ Specifičnost u mom životu je i ta da sam već obavljao rukovodeću funkciju na kojoj je destruktivna kritika bila osnovni način komunikacije, te sam postao veoma uspješan u eliminisanju takvih, a rado prihvatam konstruktivne savjete i produktivne ljude koje odmah angažujem u timski proces.

Admir Bukva 2NS: Kao veliki problem u svim jedinicama lokalne samouprave se navodi nagomilana i neefikasna administracija. Šta ćete uraditi po ovom pitanju kao načelnik Centra?

Admir Bukva: Učinit ćemo sve da pojednostavimo administrativno-birokratski aparat, osiguramo efikasnu primjenu informacionih tehnologija, iniciramo smanjenje čekanja za određena dokumenta, sve što je u zakonskom i tehničkom okviru dozvoljeno da omogući smanjenje glomaznog papirološkog  „projekta“ sa kojim se svaki čovjek susreće svakodnevno tražeći najobičniji dokument. Zatim, cilj nam je stvoriti platformu za ostvarive investicione planove i ulaganja u našu općinu prije svega smanjenjem i pojednostavljenjem transparentnog procesa ulaganja kapitala  na teritoriju općine Centar. Konačno, moramo raditi na prevenciji korupcije,mijenjati navike ljudi u pravcu da nije potrebna „štela“ i novac da bi se nešto dobilo, već da je pravo svakog čovjeka da što brže, sistemskim i regularnim putem dobije željeno i traženo. Sve što pojednostavljuje administraciju toliko da uspješnim poslovnim ljudima omogućimo da na teritoriji općine Centar otvaraju svoja poslovna postrojenja i ponude nova radna mjesta. Cilj nam je da modernizovanim pristupom otvorimo vrata savremenim poslovnim tendencijama i postanemo interesantni za svaku vrstu ulaganja.

NS: Šta je još važno u Centru?

Admir Bukva: Jedna od tematskih cjelina koje želimo obuhvatiti jeste rad sa pojedinim socijalnim strukturama. Tu posebno mislim na rad  na olakšavanju socijalne interakcije ljudi sa određenim poteškoćama i to u vidu prilagođavanja prilaza zgradama, izgradnja igrališta po parkovima za sjedeću odbojku, izgradnja parkova za djecu sa poteškoćama u razvoju, a ključno je dnevni centar za takvu djecu gdje bi jednim dijelom uključili invalidna lica u rad sa tom djecom.Zatim, želimo izgraditi sistem gdje će postojati značajnija organizacija pomoći starim licima, dakle organizacija gerontološke populacije, jer ljudi ne prestaju sa životom nakon odlaska u penziju, stupiti u kontakt sa Centrom za socijalni rad, vidjeti koliko takvih ljudi ima kojima je potrebna pomoć  i u saradnji sa Centrom organizovati život tim ljudima.Opet u saradnji sa Centrom za socijalni rad pobrinuti se za djecu bez roditelja, za one kojima je potrebna pomoć.

Smatram da je prioritet raditi na osiguranju prostora kojim ćemo promovirati kretanje, zdravlje, sport i zaštitu porodice. Tu planiramo raditi na izgradnji  stazu za bicikliste, inicirati izgradnju kružnih tokova i olakšati gužve u saobraćaju, inicirati da u ljetnom periodu uži centar grada bude pješačka zona, kao i na zahtjev brojne djece i roditelja, postavljanje i obnavljanje košarkaških i fudbalskih terena.

NS: Šta planirate raditi kada je u pitanju sigurnost u Centru?Admir Bukva 4

Admir Bukva: Potrebno je osigurati sredstva kojim ćemo poboljšati video nadzor u školama, igralištima, parkovima. U saradnji sa policijom pojačati sigurnost građana jer smo svjedoci čestih neprijatnih situacija kroz koje prolaze kao i trajnije rješavanje pitanja parkinga u Općini Centar.

Još jedno važno pitanje je rješavanje problema pasa lutalica. a udruženjima ljubitelja životinja ćemo predstaviti rješenje za pse lutalice i inicirati privremeni azil za njih, kao i pronaći sredstva za sterilizaciju pasa lutalica u saradnji sa adekvatnim institucijama.

NS: Premda je pitanje zapošljavanja češće pitanje izbora na višim razinama vlasti, na ovim lokalnim izborima će se sigurno pojaviti kao jedna od važnih tema. Nezaposleni žele jasanu viziju kojom će vlasti otvoriti prostor za trajno i samoodrživo zapošljavanje? Šta općina može učiniti po ovom pitanju, šta ćete vi uraditi kao načelnik?

Admir Bukva: Općina može da napravi interakciju između Zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalni rad, da se izvrši analiza potreba svih zanimanja na Općini Centar, a zatim ponuditi ljudima mogućnost zapošljavanja u okviru potreba. Poseban akcenat bih stavio na zapošljavanje ljudi srednje dobi kojima je onemogućeno da rade i koji su zapravo na birou u nezavidnoj poziciji.

NS: Rubni dijelovi općine se i dalje suočavaju sa neriješenim osnovnim pitanjima. Naša stranka već dugo upozorava na stanje u Nahorevu, ali i u drugim padinskim dijelovima općine?

Admir Bukva:Admir Bukva 1 Problema ima mnogo. Pitanja klizišta i urgentnog rješenja vodovodne mreže su prioritet za naredne četiri godine. Obići ću sva naselja u narednom periodu, vidjet ćemo s čime se ljudi suočavaju, te ćemo sve imati u jednom jasnom i konciznom planu, koji će obuhvatati rješenja problema, ali i izvore finansiranja, što je uvijek najveći problem u rješavanju ovih pitanja. Pozivam građane i građanke Centra da me kontaktiraju, te da zajedno radimo na kvalitetnim rješenjima. Pred nama nije samo izborna kampanja, već četiri godine napornog rada. Svi moramo biti uključeni i ponijeti dio tereta.