U općini Stari Grad, na inicijativu Naše stranke, uređena je šetnica Hafiza Halida ef. Hadžimulića. Inicijativu je podnijela vijećnica Adla Kupusović.

“Jedan dio ove šetnice i dio parka At Mejdan, od Latinskog mosta do mosta Ćumurija, bio je hortikulturno zapušten. Pored toga, pomenuti dio je pretvoren u površinu za parking automobila u cilju povećanja prihoda Općine Stari Grad, gdje je pješacima onemogućeno sigurno kretanje, posebno ako uzmemo u obzir da je širina trotoara na ovoj lokaciji oko 1,5m. Postojale je i mogućnost njihovog pada u korito Miljacke.

Kako bismo izbjegli eventualne nesretne slučajeve, predložili smo da se ova površina uredi sadnjom žive ograde, što je i učinjeno”, rekla je Kupusović.

PODIJELI